Newyddion

Coleg Cambria yn Dathlu Cyraeddiadau Peirianneg

December 6, 2013

Cambria_RGB final

Mae Coleg Cambria yn dathlu unwaith eto ar ôl i Daniel Holland, Prentis y Flwyddyn Olaf mewn Peirianneg, gael ei enwi’n Brentis mwyaf Blaengar Prydain gan y New Engineering Foundation (NEF).

Mae Daniel ar hyn o bryd yn gweithio yn Swyddfa Dylunio Airbus ac mae ennill graddau rhagoriaeth trwy gydol ei brentisiaeth.  Mae Daniel hefyd wedi gweithio yn India gydag un o elusennau Airbus, yn ogystal â gwirfoddoli fel Uwch Arweinydd yn ei grŵp Sgowtiaid lleol, gan edrych ar ôl dros 120 o bobl ifanc.

Roedd Daniel yn canmol ei Brentisiaeth Airbus yn fawr, yn enwedig ei hyfforddiant yng Ngholeg Cambria, pan gasglodd ei wobr yn Adeilad Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn Pall Mall, Llundain.

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth NEF i dri darlithydd peirianneg Coleg Cambria gan Maggie Philburn yn ystod yr un seremoni yn Llundain.  Mae cynllun cymrodoriaeth NEF yn rhoi cyfle i ddarlithwyr STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) dreulio amser mewn diwydiant i ddiweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau ac felly adfywio eu dysgu.

Cynigwyd lle i Carl Roberts, darlithydd Cerbydau Modur yn Academi Hyfforddi Honda yn Slough i’w alluogi i lunio cyrsiau a fyddai’n cynnwys y system hybrid.  Gweithiodd Lee Shone, Aseswr Peirianneg, gyda Lean Academy Airbus i ddatblygu Technegau Gwella Busnes.  Llwyddodd Collum Phillips i ennill lleoliad gyda Tata Steel lle cafodd olwg gwerthfawr iawn ar dechnegau Hydrolig a Niwmatig a’i alluogodd i lunio hyfforddiant arbenigol yn y coleg

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria: :

“Rydyn ni  wrth ein bodd bod Daniel wedi ennill y wobr glodfawr hon ac rydym yn ei longyfarch ar ei gamp aruthrol.  Rydyn ni hefyd yn falch iawn bod ein staff wedi llwyddo i gael lleoliad gwaith yn Honda, Airbus a Tata Steel oherwydd eu cymrodoriaethau NEF.  Rwy’n siŵr y byddant yn cyfoethogi rhagor ar ein cyrsiau yn y coleg yn y dyfodol.   Fel coleg rydyn ni yn ymroddedig iawn i hyrwyddo diwylliant o arloesi a chreadigrwydd yn ogystal â meithrin cysylltiadau cadarn gyda busnesau er mwyn hyrwyddo gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a thechnoleg.”

Tags: , ,