Newyddion

Coleg Cambria yn dathlu cyflawniadau amgylcheddol

March 18, 2016

Environmental success celebration (1)

Roedd staff a myfyrwyr Coleg Cambria wrthi’n dathlu’r wythnos hon ar ôl ennil Gwobr Gynaliadwyedd Gwasanaethau Cyhoeddus Prydain ar gyfer Cynaliadwyedd mewn Addysg. Fodd bynnag, roedd y dathliadau yn fwy eto gyda’r coleg yn ennill achrediad Safon Rheoli Ynni Ymddiriedolaeth Garbon hefyd, gan wneud Coleg Cambria y sefydliad addysg gyntaf ym Mhrydain i dderbyn y Safon Rheoli Ynni a Gwastraff gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Daeth y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant AM a Phennaeth Ymddiriedolaeth Garbon Cymru, David Reilly i ymweld â’r coleg i gyflwyno’r ddwy wobr fawr eu bri.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r coleg wedi rhagori ar ei dargedau cynaliadwyedd, gan gynnwys lleihau defnydd ynni a dŵr, lleihau gwastraff, gosod system solar PV newydd a goleuadau LED.

Dywedodd y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant AM:

“Rwy’n falch bod y coleg, sydd o fewn fy etholaeth, wedi ennill y wobr hon o flaen tair prifysgol oedd hefyd ar y rhestr fer. Mae’r coleg wedi dangos cefnogaeth enfawr i bolisïau lleihau carbon Llywodraeth Cymru, ac eisoes wedi ennill Achrediadau Rheoli Gwastraff a Charbon yr Ymddiriedolaeth Garbon.

“Mae’r wobr ddiweddarach hon yn gydnabyddiaeth o ymrwymiad y coleg i ddyfodol cynaliadwy ac yn cydnabod y mentrau addysg, lleihau gwastraff, defnydd ynni ac ailgylchu amrywiol y mae’r coleg wedi’u gosod yn eu lle.

“Mae Coleg Cambria yn gosod cynaladwyedd wrth wraidd popeth mae’r coleg yn ei wneud. Mae hyn yn adlewyrchu’r ethos tu ôl i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), sy’n dod i rym mis nesaf. Mae’r ddeddf yn gofyn i gyrff cyhoeddus feddwl am eu cynlluniau tymor hir a gwella sut maent yn gweithio gyda’i gilydd a’r gymuned er mwyn creu ymagwedd gyd-gysylltiedig tuag at gynaliadwyedd.”

Ychwanegodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria,

“Rydym wrth ein boddau bod Coleg Cambria wedi llwyddo i gyflawni canlyniadau rhagorol, mae ennill gwobrau ac achrediadau yn gydnabyddiaeth o’r gwaith sy’n digwydd yn y coleg.
Rydym yn cwbl ymrwymedig i weithredu cynaliadwyedd ac mae staff a myfyrwyr wedi gweithio’n hynod o galed i leihau’r effaith ar yr amgylchedd trwy leihau ein hôl troed carbon.”