Newyddion

Coleg Cambria yn Dathlu Canlyniadau Iechyd a Diogelwch Gwych

October 15, 2013

Cambria_RGB-final

Mae Coleg Cambria yn dathlu unwaith eto, ar ôl  i ddysgwyr Iechyd a Diogelwch y coleg dderbyn canlyniadau gwych.

Mae dysgwyr NEBOSH (Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) y coleg wedi llwyddo i ennill canlyniadau sector arweiniol, trwy ennill marciau llawn mewn Tystysgrifau Adeiladwaith, Tân a Chyffredinol.

Mae Coleg Cambria yn rhedeg amrediad eang o gyrsiau Iechyd a Diogelwch o Lefel 1 i Lefel 7 gyda chyrsiau’n cael eu cynnal o fewn y gweithle ac ar safleoedd Coleg Cambria yn Iâl, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi.

Dywedodd Lesley Rasmussen Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Rheolaeth Datblygu a chyrsiau i Gyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yng Ngholeg Cambria yn falch iawn o’r canlyniadau gwych y mae ein dysgwyr yn eu hennill ar y cyrsiau Iechyd a Diogelwch, sydd ymhell uwchben y cyfartaledd cenedlaethol ac yn arwain y sector ar bob lefel. Mae’r ddarpariaeth yma’n chwarae rhan hanfodol yng ngweithrediad diogel busnesau lleol a lles eu gweithwyr.”

“Gwerthfawrogwn y gofynion sydd ar fusnesau ac unigolion yn yr hinsawdd bresennol ac ymdrechwn i fabwysiadu dull cynhwysol o ddysgu, gyda dulliau dysgu hyblyg ac arloesol. Ein bwriad yw ehangu’r ddarpariaeth ar draws Sir y Fflint a Wrecsam er mwyn adeiladu ar y llwyddiant yma a chefnogi ein cyflogwyr a’u staff.”

Tags: ,