Newyddion

Coleg Cambria yn dathlu ar ôl derbyn Llythyr o Ganmoliaeth gan CIM

October 11, 2013

Cambria_RGB-final

Mae dathlu mawr yng Ngholeg Cambria wedi i’r coleg dderbyn Llythyr o Ganmoliaeth gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) am ei berfformiad yn ystod sesiwn asesiad Mehefin 2013.

Dywedodd datganiad swyddogol gan CIM:

“Hoffai Corff Dyfarnu Sefydliad Siartredig Marchnata  ganmol Coleg Cambria am safon rhagorol yr asesiadau a gyflwynwyd yn sesiwn asesiad Mehefin 2013 ar gyfer uned ‘Deall Perthynas â Chwsmeriaid’ y Dystysgrif Rhagarweiniol mewn Marchnata”.

Mae Coleg Cambria yn ganolfan achrededig ar gyfer CIM. Cafodd y coleg ei ganmol hefyd ym mis Mawrth 2013 am safon rhagorol yr asesiadau a gyflwynwyd ar gyfer yr uned ‘Beth yw Marchnata’ sy’n rhan o’r Dystysgrif Rhagarweiniol mewn Marchnata. Diolchodd y corff dyfarnu i’r coleg am ei waith caled ac ymrwymiad,  a llongyfarch yr holl diwtoriaid, staff a myfyrwyr.

Dywedodd Lesley Rasmussen Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Rheolaeth Datblygu a chyrsiau i Gyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

“Mae cyrsiau Marchnata proffesiynol trwy CIM yn rhan bwysig o‘n darpariaeth yng Ngholeg Cambria. Mae’r llythyr canmoliaeth yma yn cydnabod gwaith caled y staff a dysgwyr sy’n cyflawni safonau uchel. Mae’n bwysig ein bod yn herio, datblygu a chodi lefelau hyder ein holl ddysgwyr er mwyn iddynt gynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae hyn yn ei dro o fudd i’r sefydliad gyda’r dysgu yn cael ei drosglwyddo’n effeithiol i mewn i’r gweithle”.

“Mae datblygiad proffesiynol arweinyddion a rheolwyr yn allwedd i lwyddiant yr holl sefydliadau trwy amrywiol swyddogaethau yn cynnwys marchnata. Rydym wrthi’n barhaus yn gwneud gwelliannau i’r ddarpariaeth er mwyn bodloni anghenion ein busnesau.”

Tags: ,