Newyddion

Coleg Cambria yn darparu gwledd i’r torfeydd yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug

October 1, 2013

Image-1

Mae tîm Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria wedi treulio’r penwythnos yn creu argraff ar y torfeydd a heidiodd i Ŵyl Fwyd a Diod Yr Wyddgrug. Cynhaliodd y tîm nifer o sesiynau coginio yn eu plith coginio wedi ei ysbrydoli gan Heston Blumenthal, crefft siwgr ac addurno cacennau cwpan.

Wedi eu lleoli ym Mharth Coginio Rhyngweithiol yr ŵyl, dangosodd y myfyrwyr a staff eu sgiliau coginio a gwyddoniaeth, ac annog ymwelwyr i gymryd rhan mewn nifer o arbrofion coginio.

Cafodd ymwelwyr gyfle hefyd i wneud coctels, dysgu sut i berffeithio eu sgiliau addurno cacennau cwpan a godro’r fuwch.

Croesawu’r gwesteion i’r Theatr Goginio oedd gwaith Carolyn Preece, Rheolwraig Dysgu yn y Gweithle ar gyfer Trin Gwallt, Harddwch, Arlwyo a Lletygarwch. Estynnwyd croeso i’r cogyddion enwog Brian Mellor, Graham Tinsley MBE a Rosemary Shrager, ymysg eraill i’r llwyfan.  Cynhaliwyd hefyd yn y theatr gystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn Sir y Fflint gydag Arron Tye o fwyty’r Shared Olive ym Mhenarlâg yn ennill y teitl.

Enillwyd cystadleuaeth Cogydd Ifanc Sir y Fflint gan Courtney Williams o Ysgol Uwchradd Castell Alun. Mae Courtney ar y rhaglen Gyswllt Ysgolion yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Carolyn:

“Dyma’n wythfed flwyddyn yn yr ŵyl, ac unwaith eto bu’n llwyddiant mawr. Bu i staff a myfyrwyr Coleg Cambria ddiddanu ymwelwyr a chynnal amrediad eang o weithdai hwyliog, a darparu lluniaeth a phizzas cartref. Mae’r Ŵyl yn gyfle gwych i fyfyrwyr y coleg ennill profiad gwerthfawr. Mae’r holl elw a wnaed yn ystod y penwythnos yn mynd i elusen ddewisedig Coleg Cambria, sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.”

Tags: , , , , ,