Newyddion

Coleg Cambria yn Darparu Cartref i Bum Draenog dros y Gaeaf

January 10, 2014

o Helen Thewsey Hyfforddwr/Arddangoswr a Wendy Gacem Rheolwraig y Ganolfan Anifeiliaid gyda’r draenogiaid

Mae pum draenog bychan wedi cyrraedd Canolfan Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria Llaneurgain a bydd y pump yn treulio’r gaeaf yno cyn cael eu rhyddhau nôl i gefn gwlad yn y gwanwyn.

Capricorn Animal Rescue ddaeth i gysylltiad â’r coleg yn gofyn tybed a fyddai modd cartrefu’r pum draenog ar safle Llaneurgain dros y gaeaf,  gan fod yr amodau tywydd yn rhy eithafol iddynt allu goroesi ar ben eu hunain. Yn dilyn hyn, aeth myfyrwyr y cwrs lefel 3 mewn Gofal Anifeiliaid a’u tiwtor  Helen Thewsey ati i wneud gwaith ymchwil ar ofalu am ddraenogiaid a sut i’w paratoi hwy ar gyfer eu rhyddhau,  a chrëwyd lle arbennig iddynt ar safle Llaneurgain.

Dywedodd Sheila Stewart o Capricorn Animal Rescue: “Roeddem yn falch iawn bod Coleg Cambria Llaneurgain yn gallu ein helpu gyda’r pum draenog. Bydd yn darparu profiad newydd i’r myfyrwyr gan nad oes llawer o gyfleoedd ar gael i weithio gydag a gofalu am ddraenogiaid. Gwyddom y byddant yn cael y gofal gorau yng Ngholeg Cambria.”

Tags: , , ,