Newyddion

Coleg Cambria yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i nodi Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

November 16, 2015

Kieran Owens

Mae Coleg Cambria yn cynnal nifer o ddigwyddiadau’r wythnos hon fel rhan o ddathliadau is Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. Bydd cyfleoedd ar gael ar bob safle’r coleg i fyfyrwyr gysylltu ag entrepreneuriaid lleol ac i gael cynghorion busnes gan yr arbenigwyr.

Gobaith Coleg Cambria, sydd wedi bod yn bartner Effaith Uchel Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang am y ddwy flynedd ddiwethaf, yw y bydd y digwyddiadau hyn yn annog ac yn ysbrydoli myfyrwyr i rwydweithio gyda’r gymuned fusnes leol ac ystyried dechrau eu busnesau eu hunain. Mae hyn yn rhan o weithgareddau byd-eang sy’n dathlu ac yn tynnu sylw at entrepreneuriaeth, yn ogystal â chynnig cymorth ymarferol i’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn sefydlu eu rhwydweithiau busnesau eu hunain neu ddatblygu eu rhwydweithiau busnes.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Mentergarwch ac WorldSkills yng Ngholeg Cambria: “Y thema eleni yw Gwneud iddo ddigwydd ac felly rydym yn awyddus bod ein myfyrwyr a’n cymunedau lleol yn canfod beth sy’n rhaid iddynt ei wneud i sefydlu busnes.”

“Rydyn ni’n ffodus bod gennym ni gymuned fusnes deinamig yma yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, sy’n fodlon helpu pobl ifanc i ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain. Maen nhw’n cynnig cyngor ac arweiniad di-lol ond maent hefyd yr un mor barod i ysbrydoli a gweithredu fel modelau rôl gwych. Eleni, rydyn ni’n canolbwyntio ein hymdrechion ar gynnig cyfleoedd i gyfarfod trwy ddigwyddiadau rhwydweithio anffurfiol, clybiau a chael cymorth un i un.”

Dywedodd Andrew Devenport, Prif Weithredwr Busnes Ieuenctid Rhyngwladol, sef y sefydliad sy’n cydlynu’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym Mhrydain, hefyd:

“ Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn cael ei dathlu mewn dros 140 o wledydd ac mae’n rhoi cymorth ac anogaeth ymarferol i filiynau o bobl. Y thema ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym Mhrydain eleni yw ‘Gwneud iddo Ddigwydd’, gan roi cyfle perffaith i bobl weithredu eu syniadau entrepreneuraidd. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i ffyrdd at #GEWmakeit!

Yr hashtag swyddogol ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yw: #GEWmakeit

Cynhelir digwyddiadau ledled safleoedd Coleg Cambria, gyda sesiynau galw heibio wedi cael eu cynllunio ar gyfer amseroedd cinio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://uk.gew.co/, neu anfonwch e-bost at: enterprise@cambria.ac.uk a dilyn @YES_hub