Newyddion

Coleg Cambria yn Cynnal Digwyddiad Prentisiaethau i Gyflogwyr

December 13, 2016

apprenticeships-600x400

Cynhaliodd Coleg Cambria ddigwyddiad yn ddiweddar i roi gwybod i gyflogwyr allweddol am yr Ardoll Prentisiaethau ac am y cyfleoedd i hyrwyddo hyfforddiant sgiliau a datblygu’r gweithlu i’r eithaf.

Bydd y llywodraeth yn cyflwyno’r Ardoll Prentisiaethau a bydd hynny’n disodli’r holl arian cyhoeddus  ar gyfer prentisiaethau i gwmnïau o bob maint.

Llwyddodd y digwyddiadi ddenu dros 70 o gyflogwyr a chawsant elwa ar y wyboddaeth ddiweddaraf am brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop, cyfleoedd partneriaeth gyda’r elusen Ambiwlans Awyr Cymru, yn ogystal â thrafod sgiliau a datblygu’r gweithlu.gyda phanel o gyflogwyr a oedd yn cynnwys Emma Stevens – Village Bakery, Pat Blazdell – Grŵp CSA a Jo Butterworth – Dailycer,

Dywedodd Michael Kent, Y Rheolwr Datblygu Busnes:

“Mae Coleg Cambria yn rhoi ei fusnesau gyntaf a gwelodd fod  yr ardoll prentisiaeth yn faes a fyddai o ddiddordeb i’w gwsmeriaid.

“Mi wnaethon ni ymateb i hyn trwy allu rhoi gwybod i gyflogwyr sut fyddent yn gallu dod o hyd i arian, cyn cyflwyno’r ardoll prentisiaethau ac yn syth ar ôl hynny.  Mae gan gyflogwyr ran hanfodol i’w chwarae i gefnogi’r economi leol.”