Newyddion

Coleg Cambria yn cynnal cystadleuaeth bwysig

March 23, 2017

lander-hughes-construction-metalwork-2

Mae Coleg Cambria yn falch o gael hyrwyddo a chynorthwyo WorldSkills UK drwy gynnal cystadlaethau Weldio a Gwaith Metel Adeiladu ar ei safle yng Nglannau Dyfrdwy (29-31 Mawrth). Dyma’r prawf cyn derfynol i ddewis tîm Prydain ar gyfer cystadlaethau WorldSkills Abu Dhabi ym mis Hydref 2017.

Mae’r dros 70 o lywodraethau o bedwar ban byd yn cefnogi cystadleuaeth ryngwladol WorldSkills, sy’n cael ei hysbysebu fel y gystadleuaeth sgiliau anoddaf yn y byd ar gyfer prentisiaid. Mae’n cynnig cyfle i Brydain a phob gwlad feincnodi eu safonau yn erbyn ei gilydd ac i ddangos cyfeiriad a meddyliau eu prentisiaid dawnus.

Bydd tri chystadleuydd o Brydain, yn cymryd rhan ym mhob cystadleuaeth Gwaith Metel Adeiladu a weldio. Byddant yn cystadlu yn erbyn cystadleuwyr rhyngwladol o Ganada, Y Ffindir ac India, a fydd yn bresennol fel rhan o’u hyfforddiant cyn WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“ Rydyn ni wrth ein bodd fod ein Canolfan Sgiliau Peirianneg wedi cael ei dewis ar gyfer dethol Tîm Prydain ar gyfer y cystadlaethau Worldskills yn Abu Dhabi. Rydyn ni’n wirioneddol ymrwymedig i Worldskills ac yn falch iawn bod ein myfyrwyr dawnus wedi dod â rhagor o fedalau yn ôl i Goleg Cambria o’r cystadlaethau cenedlaethol yn Birmingham y llynedd, nag unrhyw goleg arall ym Mhrydain.

“Mae’n anrhydedd mawr cael croesawu rhai o brentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Prydain i Goleg Cambria ac mae’n amlygu ein brwdfrydedd i roi cyfleoedd i bobl ifanc i feithrin y sgiliau gorau posib i’w paratoi ar gyfer bywyd gweithiol cynhyrchiol.”

Bydd pedwar o fyfyrwyr a chyn fyfyrwyr Coleg Cambria hefyd yn cystadlu am y cyfle unigryw hwn i gynrychioli Prydain gyda’u doniau, gan gynnwys Philip Broodbank a Joseph Masse, Airbus UK a William Hughes (Raytheon) mewn Cynnal a Chadw Awyrennau (cynhelir y gystadleuaeth hon yng Ngholeg Manceinion) ac Ethan Davies (Electroimpact) mewn Melino CNC (cynhelir y gystadleuaeth hon yn Training 2000).

Rydyn ni fel coleg yn dymuno’r gorau iddynt – maent yn unigolion eithriadol sydd wedi treulio’r ddwy flynedd ddiwethaf yn hyfforddi’n ddiflino ar gyfer y digwyddiad dewis hwn, a hynny’n ychwanegol at eu hymrwymiadau gwaith. Maent wedi rhoi Cymru ar y map eisoes drwy eu rhagoriaeth alwedigaethol ac maent bellach yn barod i gynrychioli Prydain mewn cystadlaethau byd-eang. Mae pob un ohonynt yn ddarpar arweinydd ac yn esiampl ysbrydoledig i genedlaethau o brentisiaid peirianneg a phobl ifanc y dyfodol.

Bydd WorldSkills UK yn cyhoeddi eu tîm swyddogol ar gyfer WorldSkills Abu Dhabi 2017, ddydd Gwener 21 Ebrill.