Newyddion

Coleg Cambria yn Cynghori yn SkillsCymru

October 20, 2015

Skills Cymru (2)

Roedd Coleg Cambria yn bresennol yn y digwyddiad SkillsCymru blynyddol a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn Llandudno yn ddiweddar, gan gynnig cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau gyrfa i gannoedd o bobl ifanc.

Nod y digwyddiad, a drefnwyd gan Prosbectws a Cazbah, ac a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Gyrfa Cymru, yw ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i ystyried nifer o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, dysgu a hyfforddi.

Roedd Adrannau, Mentergarwch, Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau y coleg yn bresennol trwy gydol y digwyddiad i gynnig eu cyngor arbenigol ac i ennyn diddordeb y bobl ifanc a oedd yn bresennol trwy gynnal nifer o weithgareddau rhyngweithiol meithrin tîm.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Mentergarwch / WorldSkills:

“Roedd yn gyfle gwych i Goleg Cambria i fod yn y digwyddiad hwn. Cawsom y fraint o gyfarfod cymaint o bobl ifanc arloesol a chreadigol gyda syniadau gwych ar gyfer darpar fusnesau newydd.
“Mae Gogledd Cymru yn lle cyffrous iawn i ddysgu, ennill bywoliaeth a chael hwyl ac mae ganddo ddyfodol gwych yn nwylo pobl ifanc mor dalentog.”

Cafodd myfyrwyr Gweinyddu Busnes gyda sgiliau TGCh o Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy hefyd fudd o ymweld â SkillsCymru.

Dywedodd Billy Gillam, 17 oed o’r Fflint:

“Roedd Skills Cymru yn brofiad ffantastig. Un o uchafbwyntiau’r dydd i mi oedd yn cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau technoleg fel defnyddio’r meddalwedd efelychydd arbenigol ‘Oculus Rift’.

“Mi ges i lawer o wybodaeth yn y digwyddiad gwybodaeth, ond roedd yn llawer o hwyl yr un pryd, Fedra i ddim aros i fynd i’r SkillsCymru nesaf!”

Ychwanegodd Sarah Hoyte o Fwcle:

“Fe wnes i fwynhau’r digwyddiad ac roedd yn agoriad llygaid i mi weld yr ystod eang o swyddi gweinyddol sydd ar gael i mi mewn sefydliadau fel y Gwasanaeth Iechyd”.
Rhoddodd y digwyddiad hwn gyfle i’r coleg hyrwyddo ei nosweithiau agored, sy’n gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria a chyfarfod staff a myfyrwyr presennol y coleg. Bydd y noson yn cynnig cyfle i weld y cyfleusterau gwych, a chael gwybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 0300 30 30 008, e-bost ymholiadau @cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk.

Skills Cymru 1 Simulator software