Newyddion

Coleg Cambria yn croesawu ymwelydd arbennig i’r Feithrinfa

April 2, 2015

Magi Ann (2)

Yn ddiweddar daeth doli arbennig o’r enw Magi Ann i ymweld â phlant Meithrinfa safle Iâl.

Magi Ann oedd hoff ddoli merch fach o’r enw Mena. Ar ôl tyfu fyny, cafodd Mena waith fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Er mwyn helpu’r plant i ddysgu darllen, fe aeth ati i ysgrifennu 56 o lyfrau Magi Ann. Mae cenedlaethau o blant yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt wedi dysgu darllen gyda’r llyfrau du a gwyn yma.

Yn ddiweddar bu Menter Iaith Sir y Fflint wrthi yn diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno am y tro cyntaf mewn lliw ac wedi eu hanimeiddio.

Yn ystod ei hymweliad â’r feithrinfa bu Magi Ann yn darllen straeon i’r plant ac yn dangos i’r staff a’r plant sut mae’r ap yn gweithio.

Dywedodd Sioned Roberts o Fenter Iaith Maelor:

“Roedd hi’n braf cael ymweld â meithrinfa Coleg Cambria Iâl; bu i bawb fwynhau’r straeon ac roedd y plant wrth eu boddau’n cael cyfarfod Magi Ann.”

Dywedodd Llinos Roberts, Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol a Dwyieithrwydd yng Ngholeg Cambria:

“Roedd hwn yn gyfle gwych i blant y feithrinfa gwrdd â Magi Ann a chlywed y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd hwyliog a difyr. Mae apiau Magi Ann yn ddefnyddiol dros ben i rieni di-gymraeg a’r rhai sy’n dysgu, gan ei bod yn bosibl defnyddio’r botwm Saesneg i weld cyfieithiadau a chlywed brawddegau a geiriau unigol yn cael eu hynganu.