Newyddion

Coleg Cambria yn croesawu ymwelwyr i’r Sioe Frenhinol

July 28, 2016

Lesley Griffiths AM enters competition with Dewi Jones Llysfasi Farm Manager (1)

Mae Coleg Cambria wedi dychwelyd o ymweliad blynyddol llwyddiannus iawn yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

 
Dechreuodd yr wythnos gydag ymweliad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AM, a gafodd gipolwg unigryw ar y technegau arloesol sy’n cael eu defnyddio yn y diwydiant amaethyddol, a swyddogaeth y coleg i ddatblygu sgiliau yn y sector.

 
Yn ystod yr wythnos, daeth cannoedd o ymwelwyr i weld stondin y coleg i ddysgu am y cyrsiau gwahanol sydd ar gael, ac i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau, gan gynnwys godro Daisy’r fuwch a chystadlu mewn cystadleuaeth gyffrous er mwyn ennill Heinieger Icon Cyclone Handpiece a roddwyd yn garedig gan Cox and Ritchey, sy’n rhan o Allflex UK Group Ltd.

 
Dywedodd Eddie Mack, Gweithredwr Marchnata Allflex UK Group Ltd:

 
“Rydym yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon gyda Choleg Cambria. Mae cefnogi ffermwyr a chneifwyr y dyfodol yn bwysig iawn i ni, felly mae’n wych ein bod ni’n gallu cyfrannu fel hyn i helpu’r enillydd lwcus.”

 
Mae Sioe Frenhinol Cymru yn uchafbwynt yng nghalendr y sector amaethol a gwaith y tir ac mi roedd Coleg Cambria yn falch i noddi’r Gystadleuaeth Blodeuwriaeth Ffermwyr Ifanc a’r Gystadleuaeth Cneifio Defaid Cymdeithas Amaethyddol Sioe Frenhinol Cymru.

 
Dywedodd David Jones OBE, Pennaeth Coleg Cambria:

 
“Roedden ni wrth ein bodd i gael Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn ymuno â ni ar ein stondin yn Sioe Frenhinol Cymru. Roedd yn gyfle gwych i arddangos y gwaith arloesol sy’n digwydd yn y coleg, yn ogystal â dangos swyddogaeth y coleg i ddatblygu a chadw sgiliau yn y sector, sy’n hanfodol ar gyfer llwyddiant y diwydiant amaethyddol yng Nghymru yn y dyfodol.

 
“Bydd Coleg Cambria yn dychwelyd eto flwyddyn nesaf i arddangos y gwaith mae’r coleg yn ei wneud wrth i’r sector amaethyddol a gwaith ar y tir parhau i fod yn rhan allweddol o waith y coleg a datblygiadau’r dyfodol.”