Newyddion

Coleg Cambria yn croesawu myfyrwyr newydd

September 15, 2014

Falconry Cambria

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur iawn i staff yng Ngholeg Cambria wrth iddynt ymbaratoi, a chroesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg.

Daeth miloedd o ddysgwyr newydd trwy’r drysau am y tro cyntaf, ac yn fuan iawn yn dod i arfer â’u hamgylchedd newydd, yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael gwybodaeth am eu cyrsiau.

Yn ystod yr wythnos sefydlu, cynhaliwyd Ffeiriau’r Glas ar safleoedd y coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl, Llaneurgain a Llysfasi. Roedd gwahanol stondinau gwybodaeth yn bresennol yn cynnwys cymdeithasau myfyrwyr mewnol a sefydliadau allanol.

Un a fu’n diddanu’r myfyrwyr newydd yn ystod y ffeiriau oedd y gantores Sarah Louise Owen o Gaernarfon. Cafodd y myfyrwyr newydd gyfle i wrando arni yn canu cymysgedd o ganeuon Cymraeg a Saesneg.

Un arall a fu’n ymweld â’r safleoedd yn ystod yr wythnos sefydlu oedd Islwyn Jones o Hebogfa Pen y Bryn gyda’i amrywiaeth o adar trawiadol. Yn ystod ei ymweliadau cafodd y myfyrwyr gyfle i gyfarfod y Dylluan Gorniog a’r Gwalch Harris a chyfle hefyd i gymryd rhan yn y sioe adar.

Cafodd Stacey Oldfield 27 oed o Fagillt, sydd newydd ddechrau cwrs Harddwch yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, gyfle i helpu Islwyn yn ystod un o’i sioeau. Dywedodd:

“Roedd yn brofiad gwych cael gwylio a chynorthwyo, roedd yn rhywbeth gwahanol nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o’r blaen”

Ymhlith y cyn-fyfyrwyr a groesawyd nôl i’r coleg roedd yr efeilliaid Ines a Noemi Santos a Sion Owen, y tri’n edrych ymlaen at ddechrau eu cwrs Celf a Dylunio Lefel 3 ar safle Iâl Coleg Cambria.

Cwblhaodd y tri’r cwrs Celf a Dylunio lefel 2 llynedd ac mae’r tri nawr yn edrych ymlaen at flwyddyn arall bleserus a buddiol. Roedd ganddynt bethau da iawn i’w ddweud am eu profiadau yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, a phob un yn edrych ymlaen at ddechrau lefel nesaf y cwrs.

“Cawsom flwyddyn hwyliog yn ogystal ag addysgiadol y llynedd” meddai Noemi, “Wnes i erioed feddwl y bydden ni yn gwneud cymaint o weithgareddau ac y gwnaethom, ac y byddem yn dysgu cymaint”

Ychwanegodd Sion “Roedd y flwyddyn ddiwethaf yn brofiad gwych; rwy’n edrych ymlaen at ddechrau’r cwrs”

“Blwyddyn anhygoel llynedd” meddai Ines “Dwi’n edrych ymlaen yn eiddgar i ail-ddechrau”