Newyddion

Coleg Cambria yn Croesawu Helfa Gelf 2015

September 18, 2015

Helfa Gelf (1)

Eleni mae Canolfan Argraffu Ranbarthol Coleg Cambria yn cymryd rhan yn nigwyddiad stiwdios agored Helfa Gelf Gogledd Cymru 2015.

Mae’r Ganolfan, sydd wedi ei lleoli ar safle Iâl yn Wrecsam, eisoes wedi bod yn croesawu ymwelwyr fel rhan o’r prosiect, sy’n cael ei gynnal dros fis, gyda diwrnod agored arall wedi ei drefnu ar gyfer dydd Sadwrn 19 Medi (11am-5pm).

Dywedodd Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol:

“Mae’r Helfa Gelf yn gyfle i bawb ymweld â’r stiwdio, cyfarfod aelodau’r Ganolfan, gweld gwaith celf ac efallai prynu darnau. Mae hefyd yn gyfle i ni hysbysebu ein rhaglen ddigwyddiadau, ac mi fydd yn helpu i gynyddu cyfranogiad a hyrwyddo gwneud printiau yn Wrecsam a Gogledd Cymru.”

Mae deg arlunydd o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol hefyd yn arddangos gwaith fel rhan o arddangosiad grŵp yr Helfa Gelf ‘Drysau ar Agor / Open Doors’ yn Undegun, a agorodd ddydd Sadwrn 5 Medi 2015.

Mae’r arddangosfa, sy’n cael ei chynnal trwy gydol mis Medi ar draws Gogledd Cymru, yn dangos gwaith gan ystod o arlunwyr sy’n cymryd rhan yn yr Helfa Gelf eleni. Mae pob un o’r arlunwyr sy’n cymryd rhan yn agor drysau eu stiwdios i’r cyhoedd ac mae croeso i ymwelwyr alw heibio i’w gweld yn eu gwaith.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn brosiect sy’n cael ei ariannu ar y cyd rhwng Coleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru.