Newyddion

Coleg Cambria yn arwain y ffordd mewn Amrywiaeth

May 15, 2015

Investors in Diversity Awards

Enillodd Coleg Cambria y Wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth yn ddiweddar. Gwobr gydnabyddedig sy’n uchel ei pharch.

Mae’r wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth cam dau, yn llawer mwy na nodwedd ansawdd gwerthfawr uchel ei bri. Mae’n ddull hollgynhwysol o reoli cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn effeithiol ar draws y Coleg. Rhoddwyd y wobr ar ôl i’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth gyfarfod efo nifer fawr o aelodau staff, rheolwyr, myfyrwyr a llywodraethwyr y Coleg er mwyn gallu asesu ymrwymiad y Coleg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Dywedodd Julie Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a derbyniodd y wobr, a gydnabyddir yn genedlaethol, mewn Ffair Parch yng Nglannau Dyfrdwy:

“Rydw i’ falch iawn bod y Coleg wedi ennill y wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth (BmA). Mae o wedi bod yn ymdrech gan bawb , y Llywodraethwyr, rheolwyr, staff a myfyrwyr ar draws y coleg dros gyfnod o fisoedd ac yn enghraifft dda o waith traws golegol ar ei gorau.”

‘’Mae’r wobr BmA yn gydnabyddedig ar lefel genedlaethol ac wedi ein galluogi i ddangos ein hymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn modd gweladwy a chyhoeddus. Yn ogystal â hyn, mae fframwaith yr BmA wedi cynnig sylfaen cadarn i ni gymryd arferion gorau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y cyn golegau a pharhau i ddatblygu dulliau newydd o wreiddio’r egwyddorion a gwerthoedd craidd hyn fel rhan o ddiwylliant Coleg Cambria.”

“Mae pawb wedi gweithio mor galed i ennill y Wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth,” ychwanegodd Elane Roberts, Cydlynydd Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol

“Mae’n dystiolaeth o ymrwymiad parhaus y Coleg i hyrwyddo a sefydlu diwylliant o arferion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar draws y sefydliad.”