Newyddion

Coleg Cambria – y coleg newydd ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

December 3, 2012

Mae enw’r coleg newydd a gaiff ei ffurfio yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl wedi ei gyhoeddi’n ffurfiol heddiw. Bydd Coleg Cambria yn dechrau gweithredu ar 1af o Awst 2013.

Cambria yw’r enw clasurol ar Gymru, wedi ei selio ar yr enw Lladin.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Bwrdd Cysgodol y coleg newydd,
“Bu i ni ymgynghori’n helaeth â myfyrwyr a staff ar draws y colegau presennol, a derbyniom dros 30 o awgrymiadau. Daeth y syniad am yr enw gan aelod o staff ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi bod a wnelo a’r broses dewis enw”. Cymeradwywyd yr enw gan y Bwrdd yn ei gyfarfod diweddar, ac mae wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru”.

Dywedodd David Jones, sydd wedi ei benodi’n ddiweddar yn Bennaeth/Prif Weithredwr y Coleg newydd,
“Rydym wedi dewis enw Cymraeg yn unig er mwyn dathlu pa mor falch yr ydym ni o fod yn Goleg Cymraeg. Rydym yn creu un o’r colegau mwyaf yn y DG, coleg a fydd yn gwasanaethu dros 7,000 o fyfyrwyr llawn amser a 30,000 o fyfyrwyr rhan-amser, felly roeddem eisiau enw cryf y bydd pobl yn gallu ei adnabod. Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol dros ben ar gyfer ein coleg newydd, yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac rydym yn hyderus bod yr enw Coleg Cambria yn glir, yn hawdd ei ynganu, gyda chysylltiad cryf â Chymru ac y bydd yn gweithio’n dda inni”.

Yn dilyn yr uniad, bydd Coleg Cambria yn parhau i ddefnyddio enwau’r colegau presennol sef Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain, Llysfasi, Hyfforddiant Wrecsam ag Iâl.

Ychwanegodd Mr Jones, “Byddwn nawr yn ymgynghori â staff, myfyrwyr a budd-ddeiliaid eraill i greu logo newydd”.

Bydd Coleg Cambria yn lawnsio ei logo newydd yn Ebrill 2013.

Tags: ,