Newyddion

Coleg Cambria Llaneurgain yn paratoi at eu cystadleuaeth busnes ICAEW gyntaf

October 7, 2014

ICAEW

Mae Coleg Cambria yn cic-gychwyn y flwyddyn ysgol newydd trwy baratoi eu myfyrwyr i gymryd rhan yn eu cystadleuaeth Addysg Busnes, Cyfrifeg a Sgiliau (BASE) ICAEW gyntaf..

Bydd myfyrwyr busnes hyderus 16 – 19 oed, yn cystadlu yn erbyn ysgolion lleol eraill mewn cystadleuaeth ranbarthol ar 27 Chwefror 2015. Bydd y pencampwyr rhanbarthol wedyn yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol genedlaethol ym Mehefin 2015.

Bydd rhaid i’r myfyrwyr ddadansoddi sefyllfa fusnes ffug a datrys problem fusnes, cyn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid. Bydd y rhagbrawf hwn yn Llaneurgain yn un o 48 rhagbrawf i gyd, a fydd yn denu dros 3,500 o fyfyrwyr ledled y wlad.

Mae BASE yn dod ag ysgolion, myfyrwyr a chyflogwyr at ei gilydd i feithrin sgiliau cyflogadwyedd allweddol mewn pobl ifanc a chynyddu eu gwybodaeth am yrfa mewn cyfrifeg siartredig.

Dywedodd David Jones, Pennaeth Coleg Cambria, “Dw i wrth fy modd bod cystadleuaeth BASE ICAEW yn cael ei chynnal yng Ngholeg Cambria Llaneurgain. Dw i’n edrych ymlaen at groesawu’r cystadleuwyr i’r coleg ac i gael profi un o’r digwyddiadau cyffrous yma fy hun. Mae Coleg Cambria yn rhannu brwdfrydedd ICAEW am ddysgu, symud ymlaen ac annog pobl ifanc i fyd hanfodol bwysig cyfrifeg broffesiynol.”

Hoffech chi gymryd rhan fel ysgol? Ffoniwch Alex Pilkington ar 01925 594284
neu anfonwch e-bost at: alex.pilkington@icaew.com.