Newyddion

Coleg Cambria Llaneurgain yn dangos defaid brîd prin

December 21, 2015

Lucy Nadin and Rhianna Mee Animal Care studetns preparing sheep

Roedd myfyrwyr Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria Llaneurgain yn rhan o baratoi defaid ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn ddiweddar.

Dangosodd staff y coleg bâr o wyn benyw Mynydd Maesyfed yn y dosbarth Defaid Mynydd. Roedd y gystadleuaeth ar gyfer y sgerbwd gorau ac roedd y defaid wedi ymddwyn yn arbennig o dda yn y cylch gyda Hyfforddwyr Canolfan Anifeiliaid Llaneurgain Hayley Burkey a Pete Evans yn eu trin yn hynod fedrus.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid Bach:

“Er na enillon ni wobr eleni, rydym wir wedi mwynhau’r profiad. Er bod y digwyddiad dros ddau ddiwrnod wedi bod yn y newyddion ar ôl i’r afon dorri’i glannau a llifo’r maes parcio oherwydd glaw di-baid, cawson ni amser gwych yn dod i adnabod bridwyr eraill a hyrwyddo’r coleg.

“Diolch yn fawr i’r myfyrwyr gofal anifeiliaid oedd wedi helpu i baratoi’r defaid cyn y gystadleuaeth. Mae pawb wedi dysgu llawer am drin a hyfforddi defaid yn barod i ddangos.”