Newyddion

Coleg Cambria Llaneurgain yn Croesawu Ymwelwyr Ifanc

August 7, 2015

BDragon (2)

Daeth plant o Felarws a’r Wcráin, a gefnogwyd gan Chernobyl Life Line, i ymweld â Choleg Cambria Llaneurgain yn ddiweddar i weld yr amrywiaeth o anifeiliaid sydd ar y safle.

Mae’r elusen, a sefydlwyd yn 1992 gan Victor Mizzi M.B.E, yn rhan o elusen genedlaethol sy’n codi arian i gefnogi plant o’r Wcráin a Belarws sydd wedi cael eu heffeithio am weddill eu hoes o ganlyniad i drychineb Chernobyl yn 1986.

Arhosodd y bobl ifanc gyda theuluoedd sy’n lletya am fis tra oeddent yn ymweld â Gogledd Cymru. Nid yn unig oedd y daith yn gyfle iddynt ymweld â llefydd fel Coleg Cambria, ond hefyd wedi cryfhau eu systemau imiwnedd gwan sydd allu ychwanegu blynyddoedd i’w bywydau.

Yn y coleg roedd y plant wrth eu boddau yn gweld a thrin yr anifeiliaid egsotig ac wedi mwynhau eu hymweliad yn fawr

Ferrets (2)