Newyddion

Coleg Cambria i ddarparu gwledd yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug

September 18, 2013

Image-116

Mae adran Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria wedi dechrau’r tymor newydd yn llawn cyffro, gan y byddant y penwythnos yma, 21-22 Medi, yn bresennol yn 8fed Gŵyl Fwyd a Diod Yr Wyddgrug.

Mae myfyrwyr a staff yr adran yn bwriadu creu argraff ar yr  ymwelwyr a fydd yn dod i’r Parth Coginio Rhyngweithiol, ac mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu yn cynnwys arbrofion fel rhai Heston Blumenthal, gwneud coctels, modelu crefft siwgr, addurno cacennau cwpan, arddangosiadau barista a gweithdai coginio i blant bach (mam a’i phlentyn).

Mae’r ŵyl yn para dau ddiwrnod, gyda gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan. Bydd buwch boblogaidd y coleg yn bresennol a bydd cyfle i blant ei godro, a bydd staff Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria wrth law i ddarparu gwybodaeth a chyngor. Bydd yr ŵyl yn gyfle hefyd i’r adran arlwyo ddechrau eu blwyddyn o godi arian ar gyfer elusen newydd fabwysiedig y coleg, gyda nifer o weithgareddau hwyliog yn cymryd lle.

Bydd Carolyn Preece Rheolwraig Dysgu yn y Gweithle ar gyfer Trin Gwallt, Harddwch, Arlwyo a Lletygarwch hefyd yn cynnal digwyddiadau yn Theatr Goginio’r ŵyl, a bydd arddangosiadau gan yr enwog Rosemary Shrager, Graham Tinsley MBE Rheolwr Tîm Coginio Cenedlaethol Cymru, y cogydd Brian Mellor, Bhupinder Virdee-Lace o Ysgol Sant Christopher a John Webster Cogydd-Ddarlithydd yng Ngholeg Cambria.

Hefyd ar y prynhawn Sadwrn yn y Theatr Goginio bydd rownd derfynol Cogydd y Flwyddyn Sir y Fflint 2013 yn cael ei gynnal, a chystadleuaeth Cogydd Ifanc y Flwyddyn Sir y Fflint 2013 ar y bore Sul.

Dywedodd Carolyn Preece:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at yr Ŵyl eleni. Rydym wedi trefnu llawer o arddangosiadau a gweithdai hwyliog i’r teulu cyfan ddod i’w mwynhau. Fel un o aelodau gwreiddiol y pwyllgor rwy’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu nifer o Gogyddion enwog i’r Ŵyl sy’n tyfu ac yn gwella flwyddyn ar ôl blwyddyn”.

Tags: , , , ,