Newyddion

Coleg Cambria i ddarparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

September 9, 2016

Welsh for Adults staff preparing for the new term - Helen, Jeni, Emma & Faith

Coleg Cambria i ddarparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Gwahoddwyd Coleg Cambria gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i gyflwyno cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ei rhan yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.

Bydd Coleg Cambria, mewn partneriaeth gyda Phopeth Cymraeg, yn gyfrifol am ddarparu nifer o gyrsiau gwahanol ledled Gogledd Ddwyrain Cymru ar ran y Ganolfan, sy’n gorff cynllunio cenedlaethol newydd gyda chyfrifoldeb am bob agwedd o’r rhaglen addysgol Cymraeg i Oedolion.

Mae Cambria ymysg 11 darparwr a gafodd eu gwahodd i gyflwyno cyrsiau ledled Cymru ar ran y Ganolfan.  Bydd y strwythur newydd, a ddaeth i rym y mis diwethaf, yn datblygu’r gwaith pwysig a gafodd ei wneud gan y chwe Canolfan Cymraeg i Oedolion flaenorol.

 

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“Dyma’r tro cyntaf i gorff cynllunio cenedlaethol fod yn gyfrifol am y sector Cymraeg i Oedolion ac mae gennym nod clir – darparu gwasanaeth cynhwysol sy’n croesawu ac yn rhoi cymorth i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg newydd.

“Rwy’n edrych ymlaen yn arw at gael gweithio gyda darparwyr a thiwtoriaid ymroddedig ledled Cymru wrth i ni gydlynu’r ddarpariaeth, cyflwyno adnoddau newydd a darparu man cyswllt canolog i gael pob gwybodaeth am ddysgu Cymraeg.”

 
Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Chymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Maw gan Goleg Cambria brofiad helaeth o’r sector Cymraeg i Oedolion yn ogystal â deall anghenion dysgwyr yn drwyadl yn y maes hwn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Ganolfan Genedlaethol.

“Bydd nifer o gyrsiau Cymraeg, o ddechreuwyr pur i lefelau uwch, yn dechrau 19 Medi mewn lleoliadau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru – cewch hyd i fanylion ar wefan y coleg www.cambria.ac.uk/learncymraegatcambria neu drwy ffonio 0300 30 30 007.