Newyddion

Coleg Cambria yn Cynnal Cystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn Sir y Fflint

October 16, 2014

Chef

Noddwyd rownd derfynol cystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn Sir y Fflint yn ddiweddar gan Goleg Cambria gyda chymorth gan Dailycer a Russums a chynhaliwyd y gystadleuaeth yn y coleg.  Roedd yn gyfle i gogyddion Sir y Fflint ddangos eu doniau coginio.  

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ers chwe blynedd ac yn y gorffennol roedd y rownd derfynol yn cael ei chynnal ar y llwyfan fel rhan o Ŵyl Bwyd a Diod yr Wyddgrug.  Ond eleni, symudwyd lleoliad y gystadleuaeth a’i chynnal am y tro cyntaf erioed yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, er mwyn ehangu’r gystadleuaeth, galluogi rhagor o gystadleuwyr i ddod i’r rownd derfynol a rhoi rhagor o amser iddynt goginio, fel eu bod yn cael paratoi a choginio pryd tri chwrs.

Y beirniaid a fu’n cadw llygad barcud ar y 4 cystadleuydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd Graham Tinsley MBE, Peter Wright a Paul Prescott.

Ar ôl sicrhau eu lle yn y rownd derfynol, roedd pob un o’r pedwar cogydd dan bwysau i gynhyrchu bwyd gwych i arddangos eu doniau.

Enillydd y teitl Cogydd y Flwyddyn Sir y Fflint oedd Frank Dace o Sir y Fflint, sy’n gweithio ym Mhrifysgol Caer,  a luniodd pryd 3 chwrs bendigedig.  Tri chogydd arall y rownd derfynol oedd Chris Bacon o’r Black Lion, Richard Williams o Brifysgol Caer a Matt Hinde o Shared Olive.

Dywedodd Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Lletygarwch ac Arlwyo, Gwallt a Harddwch, Cynhyrchu Bwyd, Coleg Cambria:

“Roedden ni wrth ein bodd yn cael cynnal cystadleuaeth eleni yng Ngholeg Cambria ac rydyn ni’n llongyfarch pob cogydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol.  Mae’r gystadleuaeth hon yn dathlu cogyddion Sir y Fflint yn bennaf, trwy alluogi cystadleuwyr i arddangos eu sgiliau a’u doniau a helpu i wella proffil coginio Gogledd Cymru.”