Newyddion

Coleg Cambria ar restr fer gwobrau cenedlaethol uchel eu bri

February 24, 2017

coleg-cambria-fe-college-of-the-year

Dewiswyd Coleg Cambria allan o gannoedd o geisiadau i fod ar y rhestr fer ar gyfer pedair prif wobr yng Ngwobrau’r Times Educational Supplement (TES) ar gyfer Addysg Bellach eleni.

Mae’r coleg wedi cael ei ddewis yn y categorïau Coleg Addysg Bellach y Flwyddyn, David Jones, Prif Weithredwr y coleg ar restr fer Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn, yn ogystal â dau Aseswr Dysgu yn y Gwaith, Yvonne Evans a Rosemary Gilmartin sydd ar restr fer Gwobr Aseswr y Flwyddyn.

Mae’r Gwobrau TES blynyddol yn nodi llwyddiant y darparwyr AB gorau yn y DU, ac yn cydnabod ymroddiad ac arbenigedd y bobl sy’n cyfrannu’n sylweddol at wella lefelau sgiliau pobl ifanc a dysgwyr sy’n oedolion. Mae bod ar y rhestr fer yn anrhydedd mawr ac yn gyfle arbennig i ddathlu gwaith caled a chyflawniadau.

O ganlyniad i weledigaeth glir am ragoriaeth a diwylliant sy’n blaenoriaethu dysgwyr a pherfformio’n uchel, mae’r coleg ar y rhestr fer ar gyfer y wobr uchel ei bri Coleg Addysg Bellach y Flwyddyn. Canolbwyntiodd cais y coleg ar gyfer y wobr ar sut mae’r coleg wedi gwneud y gorau o’r cyfleoedd ar ôl uno, a sut sefydlodd y coleg ei hun yn gyflym iawn fel darparwr addysg arweiniol yn y DU, gyda staff deinamig ac arloesol sy’n teimlo’n angerddol dros addysg ac yn gwybod sut mae addysg yn gallu newid bywydau.

Nod y wobr Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn yw cydnabod arweinyddiaeth ragorol mewn AB yn y DU. Mae David Jones ar y rhestr fer am arwain y coleg trwy gyfres o uniadau llwyddiannus oedd yn cynnwys pedwar coleg AB yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cynnwys troi dau goleg cyrsiau’r tir yn safleoedd bywiog lle mae niferoedd, cyllid a chanlyniadau wedi gwella’n sylweddol. Mae cyd-weithwyr a phartneriaid yn y rhanbarth yn ei ddisgrifio fel unigolyn deinamig ac ysbrydoledig sydd wedi’i ymrwymo’n llwyr i flaenoriaethu holl ddysgwyr a’u hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu, datblygu a chyflawni dilyniant llwyddiannus i ddysgu pellach, cyflogaeth neu addysg uwch.

Mae’r aseswyr Dysgu yn y Gwaith Yvonne Evans a Rosemary Gilmartin ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Aseswr y Flwyddyn. Mae’r wobr hon yn cael ei darparu er mwyn gwobrwyo’r unigolion sy’n ysbrydoli prentisiaid i lwyddo a gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd addysgol trwy eu gwybodaeth, sgiliau ac angerdd.

coleg-cambria-fe-leader-of-the-year-david-jones-obe

Dywedodd David Jones:

“Mae’n anrhydedd i gael fy ystyried ar gyfer y Wobr Arweinydd y Flwyddyn, ac rwy’n ddiolchgar iawn i fyfyrwyr, staff, llywodraethwyr a’n holl bartneriaid am eu hymrwymiad a chefnogaeth anhygoel. Mae llwyddiant parhaus y coleg dros y blynyddoedd diwethaf, yn wirioneddol, wedi bod yn ymdrech gan Dîm Cambria ac rwy’n falch iawn i arwain tîm mor eithriadol ac ymroddgar.

“Rydw i wrth fy modd bod Coleg Cambria hefyd wedi cael ei gydnabod ar lefel cenedlaethol fel darparwr addysg bellach arweiniol trwy ennill lle ar restr fer Coleg y Flwyddyn. Mae’r enwebiad hwn yn adlewyrchu ymroddiad, arbenigedd ac uchelgais pawb yn y coleg sy’n gweithio’n galed i ymestyn, herio ac ysbrydoli pob dysgwr i archwilio a chyflawni eu potensial.

“Hefyd, hoffwn longyfarch Yvonne Evans a Rosemary Gilmartin ar ennill lle ar y rhestr fer Aseswr y Flwyddyn, ochr yn ochr â’r goreuon ym Mhrydain. Mae’r ddwy yn enghreifftiau gwych o’r staff brwdfrydig ac angerddol sydd gennym yn y coleg.”

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni serennog yn The Grosvenor House Hotel yn Park Lane, Llundain ar ddiwedd y mis.