Newyddion

Coleg Cambria ar restr fer ar gyfer gwobr genedlaethol fawreddog

November 16, 2016

Beacon

Mae Coleg Cambria yn dathlu ar ôl cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Beacon am ei arweinyddiaeth weledigaethol ac uchelgeisiol.

Mae Gwobrau Beacon yr Association of Colleges, a lansiwyd yn 1994, yn nodi a dathlu’r arferion gorau a mwyaf arloesol ymysg colegau addysg bellach yn y DU. Maent wedi’u cynllunio i hyrwyddo partneriaethau rhwng y colegau addysg bellach, busnes, sefydliadau gwirfoddol a phroffesiynol, drwy dynnu sylw at ragoriaeth a rhannu arfer gorau.

Enillodd Coleg Cambria ei le ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr yr ‘Education and Training Foundation’ ar gyfer Arweinyddiaeth a Llywodraethu. Mae’r wobr hon yn cydnabod y rôl hollbwysig a wneir gan arweinwyr, gan gynnwys llywodraethwyr, a rheolwyr wrth ddatblygu cynhwysedd ar gyfer gwelliant parhaus yn ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr.

Dywedodd David Jones, OBE Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein bodd o gael cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr arbennig hon. Cadarnha hyn yn glir sut mae Cambria wedi sefydlu ei hun fel coleg llawn bri, aml-safle gyda chwricwlwm amrywiol a chynhwysol a hynny trwy lywodraethu arbenigol ac arweinyddiaeth ymroddedig.

“Rhoi pob dysgwr yn gyntaf ydi ein ffocws, gan eu hysbrydoli i gymryd rhan, dysgu, datblygu a chyflawni dilyniant llwyddiannus i ddysgu pellach, cyflogaeth neu addysg uwch.”

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig yng Nghynhadledd Flynyddol AoC yn Birmingham yn ddiweddarach yr wythnos hon.