Newyddion

Coleg Cambria a’r Grŵp CSA yn lansio’r Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd

October 20, 2015

CSA Cambria Shared Apprentice

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu arbennig ym Mhenarlâg y bore yma i lansio’r Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd cyntaf rhwng Coleg Cambria a’r Grŵp CSA.

Cafodd y Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd ei lunio i helpu busnesau yn y sector a dargedir yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i feithrin y genhedlaeth nesaf o ddoniau. Dewiswyd Josh Willis, 18 oed, o Gei Connah fel Prentis ar y Cyd cyntaf Coleg Cambria / Grŵp CSA, a’r cyntaf o nifer o bobl ifanc a fydd y genhedlaeth nesaf o weithwyr mewn Gweithgynhyrchu Uwch i gefnogi’r economi leol.

Roedd y digwyddiad yn adeiladau’r Grŵp CSA ym Mhenarlâg yn gyfle hefyd i longyfarch Chris Boyes, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, am ennill Gwobr Ysgoloriaeth Grŵp CSA y DU. Mae Rhaglen Ysgoloriaeth y Grŵp CSA yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd, yn cydnabod gwaith yn y gymuned a sgiliau arwain, ac mae ar gael i ddibynyddion cymwys gweithwyr y Grŵp CSA sy’n mynd ymlaen i sefydliad ôl-uwchradd cydnabyddedig neu sydd wedi cofrestru ynddynt ar hyn o bryd. Cafodd Chris Boyes, 17 oed, o Gilcain ger Yr Wyddgrug, ei ddewis o blith nifer uchel o geisiadau safon uchel a ddaeth i law eleni.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd yng Ngholeg Cambria i lansio ein cynllun Prentisiaeth ar Cyd cyntaf gyda’r Grŵp CSA. Mae’r Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd yn gyfle gwych i recriwtio’r doniau lleol mwyaf disglair i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a sicrhau y gallwn ni ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau lleol. Llongyfarchiadau mawr i Josh ar gael ei ddewis ar gyfer y rhaglen hon
“Hoffwn hefyd longyfarch ein myfyriwr, Chris Boyes, ar dderbyn Gwobr Ysgoloriaeth fawreddog y Grŵp CSA ar gyfer y DU – mae’n anrhydedd fawr iddo yntau ac rwy’n dymuno gorau iddo ef ac i Josh ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Ian Rippin, Rheolwr Gyfarwyddwr y DU y Grŵp CSA hefyd:

“Rydyn ni’n falch o gael bod yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a thrwy’r cymorth gwych rydyn ni wedi’i gael gan Goleg Cambria, ein bod ni’n gallu cyflogi prentis am y tro cyntaf yn ein labordy. Mae’r fenter hon yn rhan o’n cynlluniau i feithrin cronfa o ddoniau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, ac mae’n ddechrau pennod newydd cyffrous i ni o ran buddsoddi yn ein pobl, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd hynny’n cyfrannu at ehangu cyfleoedd gwaith yn yr ardal hon.”

Dywedodd Carl Sargeant, Aelod Cynulliad dros Alun a Glannau Dyfrdwy:

“Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Lafur Cymru yn buddsoddi yn y Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a gweithio gyda’r Grŵp CSA a Choleg Cambria. Mae’r cynllun yn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael swyddi ansawdd uchel a bod cwmnïau yn cael gweithwyr gyda sgiliau o’r radd flaenaf i alluogi Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i gystadlu yn yr economi fyd-eang o weithwyr.

“Roedd yn wych cael cyfarfod Josh Willis, sy’n arwain y ffordd, ac rwy’n gobeithio gweld rhagor o gyfleoedd ar gael i bobl ifanc trwy Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i gyd. Dylai Josh a Chris Boyes, sy’n enillydd ysgoloriaeth Ewropeaidd y Grŵp CSA, fod yn falch iawn ohonyn nhw eu hunain. ”