Newyddion

Cogydd Enwog yn Ymweld â Choleg Cambria

April 10, 2017

bryn-williams-visit

Daeth y Cogydd Bryn Williams i ymweld â Choleg Cambria yn ddiweddar fel rhan o’i rôl fel Llysgennad ar gyfer yr Adran Arlwyo a Lletygarwch.

Daeth Bryn yn enwog yn 2006 tra’n gweithio fel Dirprwy Brif Gogydd pan fu iddo goginio’r cwrs pysgod ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frehines yn 80 oed ar y rhaglen deledu ‘Great British Menu’ a churo cogyddion adnabyddus.  

Wedi’w fagu yn Ninbych yng Ngogledd Cymru, dysgodd Bryn i werthfawrogi bwyd a’u tarddiad yn ifanc iawn. Mae wedi gweithio yn rhai o’r ceginau fwyaf mawreddog yn Llundain, gyda Marco Pierre White in ‘The Criterion’, Michel Roux yn ‘Le Gavroche’ am dair blynedd, ac roedd yn Brif Gogydd yn ‘The Orrery’ am bedair blynedd.

Mae Bryn bellach yn Berchennog Odette’s, ers mis Hydref 2008 ac yn ddiweddar agorodd fwyty, caffi a bar glan môr ‘Porth Eirias’ ar arfordir Gogledd Cymru ym Mae Colwyn.

Yn ystod ei ymweliad â Glannau Dyfrdwy, roedd yn ysbrydoli’r myfyrwyr gyda’i sgwrs am sut i lwyddo yn y diwydiant cyn cynnal sesiwn holi ac ateb. Roedd y myfyrwyr wedi paratoi pryd arbennig o ginio rhôst oen Cymreig, a blasodd bryd gan Bolgyan Emese. Roedd y pryd wedi’w ysbrydoli gan fwyd o Sbaen sydd bellach wedi ennill Gwobr Aur yng Ngwobrau Coginio Rhyngwladol Cymru ynghyd â dysgwyr eraill oedd wedi ennill 2 wobr Aur, 2 wobr Arian, 7 gwobr Efydd, Tystysgrif Teilyngdod a Gwobr y Coleg Gorau 2017.

Wedi bore prysur yng Nglannau Dyfrdwy, aeth am daith o amgylch Coleg Llysfasi gyda Dewi Jones, Rheolwr y Fferm, ble gafodd gyfle i weld beth sydd yn cael ei gynhyrchu ar y fferm.

Mae staff o Goleg Cambria wedi elwa o leoliad gwaith ym Mhorth Eirias, a bydd rhai o’r myfyrwyr hefyd yn cael yr un cyfle.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr y Cwricwlwm:

“Rydym yn falch iawn bod staff a myfyrwyr Coleg Cambria wedi cael y cyfle i weithio gyda Bryn Williams. Does dim amheuaeth bod Bryn yn fodel rôl arbennig i bawb ledled Gogledd Ddwyrain Cymru; mae’n ysbrydoliaeth i ni gyd.”

“Mae Bryn wedi profi llwyddiant anhygoel drwy gydol ei yrfa; mae wir yn dangos angerdd, ymroddiad, ymrwymiad a gwerthfawrogiad o gynnyrch lleol o ansawdd dda. Mae ei awch i ddysgu, hyfforddi a datblygiad proffesiynol yn ei wneud yn arbennig, a gwerthfawrogwn ei gred a chefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gogyddion a ffermwyr CYMREIG ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym yn hynod ddiolchgar i Bryn am ei gefnogaeth ac edrychwn ymlaen i weithio gydag o eto yn y dyfodol.”

Dywedodd Bryn Williams:

“Mae’n wych cyfarfod pobl ifanc sy’n eiddgar dros goginio. Os yw rhannu fy ngwybodaeth neu brofiad yn helpu unrhyw un ohonynt i fod yn gogyddion yn y dyfodol, rydw i’n fwy na pharod i helpu. Myfyrwyr heddiw yw cogyddion y dyfodol, ac felly mae’n bwysig buddsoddi ynddynt a’u dyfodol.”