Newyddion

Codi i’r Brig – llwyddiant academaidd rhagorol Cwrs Marchnata CIM

April 7, 2015

CIM success (2)

Cafodd myfyrwyr Sefydliad Siartredig Marchnata yng Ngholeg Cambria ganlyniadau gwych yn y sesiwn asesu allanol ddiweddaraf y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol mewn Marchnata yn y coleg.

Llwyddodd bob un o’r 19 myfyriwr, sy’n bobl busnesau lleol, yn yr uned roeddent yn ei chwblhau.  Cawsant raddau da a hynny’r tro cyntaf iddynt hefyd.  Yn wir, cafwyd cyfradd llwyddo o 100% ym mhob sesiwn asesu ers 2013 yng Ngholeg Cambria, ac mae corff dyfarnu’r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) wedi canmol Coleg Cambria am berfformiad ardderchog ei fyfyrwyr.

Dywedodd Lisa Appleby, sy’n fyfyriwr CIM: “Mae’r chwe mis diwethaf y cwrs wedi hedfan ac mi wnes i fwynhau pob munud ohono.  Mae cymryd rhan mewn cwrs CIM yn rhoi cyfle gwych i mi ddatblygu fy ngyrfa marchnata, ac ni allaf aros i ddechrau ar gam nesaf fy natblygiad proffesiynol.”

Dywedodd Emma Iball sydd hefyd yn fyfyriwr CIM: “Mi wnes i ddechrau’r cwrs hwn i gael gwybodaeth am farchnata a gwybod sut i ddefnyddio’r wybodaeth honno yn fy swydd gyda Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint.  Hyd yn hyn, mae’r cwrs wedi rhagori ar fy nisgwyliadau ac rwy’n gallu defnyddio’r wybodaeth hon yn ddyddiol.”

Mae’r coleg yn ganolfan achrededig ar gyfer cyrsiau CIM ac mae’n cyflwyno’r cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata.  O fis Ebrill, bydd y coleg yn cyflwyno Tystysgrif Sylfaen CIM newydd mewn Marchnata, a Thystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol CIM o fis Gorffennaf, yn Llaneurgain.  Cafodd y ddau gwrs eu diweddaru ac maent yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol.  I annog rhagor o bobl leol o bob oed i ddysgu am farchnata, cynigir y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata am bris gostyngol yn y coleg: Ffi ddysgu o £500 ar gyfer y cwrs cyfan.  Mae hyn yn cynnwys y ddau fodiwl: Egwyddorion Marchnata, a Chyfathrebu â Chwsmeriaid.  Gellir talu’r ffi mewn dau randaliad petai angen.  (Mae ffioedd ychwanegol i’w talu’n uniongyrchol i CIM hefyd).

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata, i’r rhai hynny sy’n dechrau ar eu gyrfa marchnata, a’r cwrs Tystysgrif Broffesiynol CIM mewn Marchnata newydd i raddedigion neu farchnatwyr mwy profiadol, anfonwch e-bost at: stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01352 841041 ac ewch i’n gwefan: cambria.ac.uk