Newyddion

Codi arian at Macmillan yng Nghaer

August 26, 2016

Charity Chester

Glaniodd grŵp o staff ystadau Coleg Cambria, ynghyd â’u teuluoedd a’u ffrindiau, ar furiau a strydoedd Caer yn ddiweddar i godi arian at elusen y coleg, sef Cymorth Canser Macmillan.   

Cerddodd y tîm ar hyd y muriau a chasglu arian mewn gwahanol fannau ar strydoedd canol y ddinas gydag ambell i aelod mewn gwisg ffansi o ran hwyl.

Derbyniodd y digwyddiad gymorth gan nifer o noddwyr; gwisgodd pob aelod o’r tîm grys-t  yn hysbysebu nifer o’r cwmnïau lleol hyn, gan gynnwys Evan’s Maintenance, Brian Moran, Don Hughes Electrical Summit Solo, Clwyd Welding, County Electrical, Salters Decorators a Get Logo’ed a bu Iceland yn garedig a chynnig parcio am ddim ar gyfer y diwrnod.

Dywedodd Rick Bedson, Pennaeth Ystadau Coleg Cambria:

“Roedd yn ddiwrnod pleserus iawn a chynhyrchiol hefyd.  Roedd pobl Caer yn hynod o garedig a llwyddwyd i godi cyfanswm o £1,382,00 at Gymorth Canser Macmillan.”