Newyddion

Clwb Plant Actif yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy

August 14, 2013

Untitled-1

Mae dau o glybiau plant poblogaidd a llwyddiannus Coleg Cambria- Glannau Dyfrdwy wedi uno.

Bellach mae’r clwb gwyliau a’r gwersyll chwaraeon i blant 5-14 oed, oedd wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), yn un.

Mae’r Clwb Plant Actif yn darparu nifer o weithgareddau gwahanol i blant, yn cynnwys gwaith coed, sgipathon noddedig, prynhawniau ffilm, celf a chrefft, tripiau i ffwrdd o’r safle a gemau a chwaraeon.

Dywedodd Emma Seath Goruchwylydd Chwaraeon a Hamdden yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r Rhaglen yn rhoi cyfle i blant drio amrediad o chwaraeon a defnyddio’r cyfleusterau chwaraeon gwych sydd gennym yma yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Mae’r plant wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a sgwrsio am fwyta’n iach yn ystod eu hamser cinio”.

Mae’r clwb yn cael ei gynnal Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 8yb tan 6yh ac mae sesiynau byrrach ar gael hefyd. Mae’r clwb yn rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol ar wahân i’r Nadolig. Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.

I archebu lle i’ch plentyn cysylltwch â activekidsclub@deeside.ac.uk neu ffonio 01244 834546.

Tags: , , ,