Newyddion

Clod Arbennig i Fyfyriwr Celf a Dylunio Coleg Cambria mewn Cystadleuaeth Flynyddol

January 2, 2014

Tom A&D (1)

Derbyniodd Tom Horton sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, Iâl Parc y Gelli, glod arbennig am ei gyflwyniad mewn cystadleuaeth flynyddol Celf, Dylunio, Crefft a Phensaernïaeth yn ddiweddar.

Roedd y gystadleuaeth hon, a oedd yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Canolfan Cwiltiau Cymru a Chastell Aberteifi, ar agor i fyfyrwyr colegau a phrifysgolion Cymru.  Bu mwy nag erioed yn cystadlu eleni a bydd eu gwaith yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol tan ganol mis Ionawr.

Cafodd Tom Horton (sy’n 19 oed ac yn dod o Ddinbych) o Goleg Cambria glod arbennig ar ôl iddo gystadlu mewn categori a oedd yn cynnwys creu dyluniad cyfoes trwy lunio bwrdd awyrgylch a dyluniad terfynol neu sampl wedi’i wehyddu gan ystyried lliwiau gwahanol.  Beirniaid y categori hwn oedd Eleanor Pritchard, dylunydd tecstilau o Lundain; Raymond a Diane Jones, perchnogion Melin Teifi; a Jann Tucker, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladu Cadwgan.

Dywedodd Marcus Thomas, Darlithydd Celf a Dylunio Coleg Cambria: “Creodd Tom gyfres o ddyluniadau cymhleth a oedd wedi’u hysbrydoli gan wead a lliw Castell Aberteifi.  Cyfunodd ansawdd dyluniadau tecstilau Cymreig traddodiadol yn sensitif gyda phalet lliwiau cyfoethog y bensaernïaeth a’r tirlun.  Dehonglodd Tom y deunydd crai gyda hydeimledd a dealltwriaeth fawr, sy’n dangos ei synnwyr tra datblygedig o ddylunio.  Mae’n fyfyriwr talentog iawn ac mae dyfodol disglair iddo yn y diwydiannau creadigol.”

Tags: , , , , ,