Newyddion

Cinio Elusennol Y Pennaeth yn codi dros £7,500 i Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru

October 31, 2013

0410CAMBRIAdinner29-767x1150

Unwaith eto eleni, roedd Cinio Elusennol blynyddol Coleg Cambria, a gynhaliwyd yn gynharach yn y mis, yn llwyddiant mawr a llwyddwyd i godi swm anhygoel o dros £7,500 ar gyfer elusen fabwysiedig y coleg sef  Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos).

Daeth dros 200 o westeion i’r cinio, a chafwyd noson ddifyr a phleserus. Wedi gair o ddiolch teimladwy gan gynrychiolydd o Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru, bu Dean Saunders yn diddanu’r gwesteion gyda hanesion o’i yrfa pêl-droed.

Cwmni Rijo42 yr arbenigwyr coffi oedd y noddwyr Aur eleni. Ymhlith y noddwyr eraill roedd Ainsley Gommon Architects, Airbus in the UK, A & D Environmental Services Ltd, Booker Cash and Carry, DRB Group Ltd, JE Curtis Ltd, Marshall Aviation Services, Morgan Davies Construction, Pendine Park Care Organisation, The Port of Mostyn Ltd, Read Construction Holdings Ltd ac Abbey Farm.

Roedd raffl ac ocsiwn ar y noson a’r gwobrau a’r rhoddion wedi eu rhoi gan wahanol sefydliadau yn cynnwys Skye Marquees Ltd, The Port of Mostyn Ltd, Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn, Tŷ’r Eos, Maria’s Pictures a Choleg Cambria.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Rydym yn falch iawn o fod wedi llwyddo i godi dros £7,000 ar gyfer ein helusen, Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru. Cafwyd ymdrech wych gan staff a myfyrwyr o bob un o’n safleoedd a oedd yn gyfrifol am drefnu’r noson, perswadio cwmniau i fynychu a chyfrannu, arlwyo a lletygarwch, codi arian a rheoli’r system sain yn y digwyddiad. Cafwyd noson wych, a bu dod ag adnoddau a thalentau Coleg Cambria ynghyd gyfrannu at lwyddiant y noson.

Dywedodd Alison Marsh o Hosbis Tŷ Gobaith: “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb gwych a gafwyd i Ginio Elusennol y Pennaeth a hoffem ni yn Hosbis Tŷ Gobaith ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth garedig”.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,