Newyddion

Chweched Glannau Dyfrdwy yn barod ar gyfer myfyrwyr ym mis Medi.

August 1, 2016

deeside 6

Cafodd y Ganolfan Chweched Glannau Dyfrdwy newydd, sydd wedi’i lleoli ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, ymweliad gan ddau o gynghorwyr Cyngor Sir y Fflint yn ddiweddar. Daeth y ddau i weld y manylion olaf un yn cael eu cwblhau cyn i’r drysau agor i fyfyrwyr ym mis Medi.

 
Cafodd cynghorwyr Golftyn, y Cynghorydd Paul Shotton a’r Cynghorydd Andy Dunbobbin, daith o gwmpas y ganolfan chweched dosbarth newydd gan Steve Jackson, Prif Swyddog Gweithredu a Graham Evans, Rheolwr Prosiectau Coleg Cambria.

 
Mae’r gwaith ar y prosiect gwerth 14 miliwn, a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Coleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint, bron wedi’i gwblhau. Mae’r adeilad modern dros 3 llawr yn cynnwys cyfleusterau arbenigol yn y meysydd celfyddydau perfformio, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a’r celfyddydau creadigol, yn ogystal ag ystafelloedd dosbarth addysgu cyffredinol ac ardaloedd astudio preifat. Bydd y ganolfan yn cynnig amgylchfyd dysgu sy’n defnyddio technoleg gynaliadwy er mwyn cynnig dewisiadau cwricwlwm a phrofiadau ehangach ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.

 
Dywedodd y Cynghorydd Shotton:
“Rydyn ni wedi mwynhau’r cyfle i weld y ganolfan chweched dosbarth newydd yn arw. Mae’r ganolfan yn wirioneddol yn un o ragoriaeth addysgol a phan fydd y myfyrwyr yn gweld y cyfleusterau sydd ar gael, bydden nhw wrth eu boddau.”

 
Ychwanegodd y Cynghorydd Dunbobbin:
“Mae’n fraint fawr i gael y cyfleuster gwych hwn, yma yn Golftyn, Cei Connah. Mi fydd y ganolfan yn gwasanaethu holl fyfyrwyr Sir y Fflint dros 16 oed yn wych. Mae’r gweithio mewn partneriaeth a’r buddsoddiadau gan Gyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cymru a Choleg Cambria yn amlwg. Mae pob manylyn wedi cael eu hystyried trwy gydol y broses fel bod ein myfyrwyr yn cael y cyfle gorau i lwyddo yn Chweched Glannau Dyfrdwy ac rwy’n hyderus y bydden nhw’n gwneud hynny. Llongyfarchiadau anferthol i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect, ac i’r myfyrwyr, mae’r ganolfan yn rhoi cyfleoedd gwych i chi a’ch dyfodol.”

 
Dywedodd Steve Jackson, Prif Swyddog Gweithredu yng Ngholeg Cambria:
“Rydyn ni wrth ein boddau bod y Cynghorwyr Shotton a Dunbobbin wedi ymuno â ni i weld y datblygiad chweched dosbarth newydd a chyffrous ar safle Glannau Dyfrdwy’r Coleg.
“Rydyn ni’n falch iawn o’r ganolfan sydd o’r radd flaenaf, ac yn cynnig amgylchfyd dysgu sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu ein carfan gyntaf o fyfyrwyr i’r adeilad newydd ym mis Medi.”