Newyddion

Chwaraeon Cymru yn Cefnogi Rhaglen Chwaraeon Newydd Coleg Cambria

October 30, 2013

Cambria_RGB-final

Mae Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn gweithio’n agos gyda Chwaraeon Cymru a Chwaraeon Sir y Fflint i drefnu cynllun chwaraeon newydd cynhwysfawr ar gyfer myfyrwyr.

Mae’r coleg wedi llwyddo i gael cyllid gan Chwaraeon Cymru i gyflogi Swyddog Datblygu Chwaraeon rhan-amser, a fydd yn gyfrifol am drefnu’r rhaglen chwaraeon newydd, ac annog mwy o fyfyrwyr, yn arbennig merched, i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Bydd y rhaglen yn dechrau ar ôl hanner tymor, ac yn cynnwys pymtheg awr o sesiynau chwaraeon a fydd ar gael i holl fyfyrwyr safle Glannau Dyfrdwy. Y nod yw cynnig chwaraeon y mae’r myfyrwyr eisiau; a gofynnwyd iddynt ba chwaraeon y byddai ganddynt ddiddordeb cymryd rhan ynddynt, ac mewn ymateb i’w ceisiadau mae sesiynau mewn Badminton, Zumba, Pilates, Troelli, Hyfforddiant Cylchol, Tennis Bwrdd, Hyfforddiant Tyrbo, Pêl-rwyd, Codi Hwyl, Pêl-droed, Dawnsio Stryd, Ymestyn, Sesiynau Campfa a Cherdded wedi eu trefnu.

Cynhelir y sesiynau ar brynhawn Mercher o 12yp tan 4yp gyda rhai o’r sesiynau’n cymryd lle cyn ac ar ôl amser coleg lle bo angen. Nod nifer o’r sesiynau yw gwella sgiliau myfyrwyr er mwyn eu galluogi hwy i gynnal sesiynau hyfforddi eu hunain. Mae croeso i staff Coleg Cambria fynychu’r sesiynau ac ymuno â’r rhaglen hyfforddiant hefyd.

Dywedodd Emma Seath Cydlynydd Chwaraeon a Hamdden Coleg Cambria:

“Rydym yn gyffrous iawn ein bod ni’n gallu defnyddio’r cyllid yma gan Chwaraeon Cymru i ddarparu chwaraeon a gweithgareddau er mwyn galluogi ein holl fyfyrwyr i gymryd rhan mewn ymarfer corff. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon nid yn unig yn gwella’ch iechyd corfforol ond mae’n dod â phobl ynghyd a magu eu hyder. Mae’n wych ein bod ni hefyd yn gallu helpu myfyrwyr gyda hyfforddiant a rhoi cyfle iddynt ennill cymwysterau ychwanegol, yn ystod eu hamser gyda ni yng Ngholeg Cambria.”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,