Newyddion

Chloe yn hedfan i wireddu ei breuddwyd

May 18, 2015

Chloe TT

Mae Chloe Williams, myfyriwr Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria newydd gael cynnig swydd criw caban gyda Monarch Airlines.

Mae Chloe, sy’n 21 oed, o Ewloe Green i Goleg Cambria yn 2013 ar ôl dilyn cyrsiau Astudiaethau Cyfryngau a TGCh yn Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Penarlâg ac mae hi wrth ei bodd.  Ar hyn o bryd mae hi’n astudio Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth.  Ymgeisiodd Chloe am swydd criw caban gyda Monarch Airlines.  Tua deufis yn ddiweddarach, diweddarwyd statws ei chais a derbyniodd e-bost yn ei gwahodd hi i ddiwrnod asesu ym Maes Awyr Manceinion.

Dywedodd Chloe, sy’n cwblhau ei chwrs yn y coleg ar hyn o bryd: ‘’Roedd y diwrnod asesu’n cynnwys prawf mathemateg, gwybodaeth gyffredinol a gwybodaeth am y cwmni a gweithgarwch grŵp.’’

‘’Mi wnaethon nhw anfon y myfyrwyr anaddas adref; yna, mi gawson ni egwyl ginio cyn i ni gael cyfweliad gydag aelod o’r criw a’r tîm recriwtio.  Yn ystod y cyfweliad mi wnaethon nhw ofyn cwestiynau i weld oeddwn i’n gymwys a chwestiynau am werthoedd Monarch fel cwmni.

‘’Fedrwn i ddim credu’r neges e-bost a gefais yn dweud  fy mod i wedi llwyddo i gael fy nerbyn ac y byddwn i’n gweithio o Faes Awyr Leeds Bradford. Dw i wedi gwireddu fy mreuddwyd!’’

Dywedodd y Darlithydd Teithio a Thwristiaeth, Kate Hawley:

“Mae Chloe wedi gweithio’n galed iawn i gyflawni Diploma Estynedig BTECH Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth a chafodd ei hysbrydoli gan ei hawydd i gael swydd yn y diwydiant hedfan.  Mae ei phenderfyniad a’i hymrwymiad wedi talu ar eu canfed.  Rwy’n falch iawn drosti.”