Newyddion

Chef Radio yn ymweld â Choleg Cambria

December 17, 2013

Carolyn Preece gyda Andy Richards

Bu’r orsaf radio, Chef Radio, yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar yn recordio cyfweliadau gyda staff, myfyrwyr a chogydd lleol ar gyfer cyfres o raglenni yn ymwneud â’r diwydiant bwyd.

Cafodd Carolyn Preece, Brian Warnock, Simon Ward, Glen Foley a Mark Robertson aelodau o staff, y  myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch ac Ian Hughes Prif Gogydd Gwesty Beaufort Park eu cyfweld gan Andy Richards un o’r cyflwynwyr. Ymysg y pynciau a drafodwyd roedd hyfforddiant, dysgu yn y gweithle a phrentisiaethau yn ogystal â newidiadau o fewn y diwydiant, a sut y mae Coleg Cambria wedi addasu i gefnogi anghenion y diwydiant.

Dywedodd Carolyn Preece Rheolwr Dysgu yn y Gweithle ar gyfer Lletygarwch ac Arlwyo, Trin Gwallt a Harddwch a Gweithgynhyrchu Bwyd yng Ngholeg Cambria “Roedd yn gyfle gwych i ni allu siarad am hyfforddiant a dysgu yn y gweithle yn y diwydiant arlwyo. Bydd hi’n ddiddorol i Andy allu dilyn y myfyrwyr y bu iddo eu cyfweld dros y flwyddyn nesaf, a gweld sut y mae eu gyrfaoedd yn datblygu o fewn y diwydiant.

“Rydym wedi gweithio gyda Andy ers sawl blwyddyn bellach, ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio gydag ef yn y dyfodol.”

Darlledwyd y cyfweliadau ddiwedd Tachwedd ar radio DAB ac yn fyd-eang trwy wefan Chef Radio www.chefradio.co.uk

Tags: , ,