Newyddion

Charlotte ac Abbie yn Bencampwyr ar Dorri Gwallt

February 24, 2012

Enillodd torri trwsiadus le yng ngwobrau Wella Xposure i Abbie Cartwright a Charlotte Jones, myfyrwyr trin gwallt yng Ngholeg Iâl, cystadleuaeth sydd i’w cynnal ym Manceinion. Cafodd Wella ymateb anhygoel i’r gystadleuaeth eleni a oedd ar gyfer myfyrwyr yn gweithio tuag at eu cymhwyster CGC Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Trin Gwallt yn bennaf.

Dim ond 20 o fyfyrwyr lwcus sy’n llwyddo i fynd i’r Rowndiau Terfynol Rhanbarthol a sicrhaodd myfyrwyr Coleg Iâl mewn Trin Gwallt a Therapi Harddwch ddau o’r llefydd hynny. Amlyga gynllun torri a lliw masnachol eithriadol Abbie Cartwright a Charlotte Jones y safonau uchel a gyflawnir gan ddysgwyr Iâl.

Cwblhawyd yr olwg unigryw wrth i ddysgwyr Coleg Iâl ymgysylltu â chyflogwyr lleol i arddangos y canlyniad terfynol. Rhoddodd Becky a Gemma o’r Secret Spa yn Holt o’u hamser gan ddod i gefnogi’r myfyrwyr a chynorthwyo â’r colur, a chyflenwyd y dillad gan Lily Vintage yng Nghaer.
“Mae annog y dysgwyr i ymgeisio yn y cystadlaethau sgiliau hyn yn eu datblygu i lefel gymhwysedd uchel yn nyddiau cynnar eu datblygiad gyrfaol,” meddai Julie Guzzo, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trin Gwallt a Therapi Harddwch.