Newyddion

Cemeg yn Cambria

July 10, 2015

Simon Travers & Emily Luke Chemisrty Workshop

Cynhaliwyd digwyddiad Chemistry at Work yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy’r wythnos hon.

Mae Chemistry at Work yn cynnig ffordd gyffrous a deniadol i fyfyrwyr a disgyblion ysgol i ryngweithio gyda sefydliadau lleol sy’n seiliedig yn y gwyddorau cemegol.

Roedd y digwyddiad, a drefnwyd ar y cyd ac a noddwyd gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Techniquest Glyndŵr a Choleg Cambria, yn un o nifer o ddigwyddiadau tebyg sydd yn cael eu cynnal ledled y DU.

Cafodd nifer o gyflwyniadau a gweithdai Cemeg arbenigol eu cynnal o dan arweiniad Coleg Cambria, Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Dŵr Cymru, Wockhardt UK a Heddlu Gogledd Cymru.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Mathemateg Coleg Cambria, Nora Richardson:

“Cawsom ddiwrnod bendigedig yn gweithio gyda chydweithwyr o ysgolion  a sefydliadau lleol.

“Roedd yn bleser cael croesawu disgyblion a chydweithwyr i Goleg Cambria ac roeddem yn falch iawn o weld cymaint o gemegwyr uchelgeisiol. Rydym yn gobeithio bydd y gweithdai yn rhoi rhywbeth  iddynt gnoi cil arno ac y byddant yn ystyried gyrfa yn cynnwys cemeg yn y dyfodol. ”

Llun yn dangos Simon Travers, Heddlu Gogledd Cymru efo Emily Luke, Ysgol Uwchradd Treffynnon