Newyddion

Cartref newydd i Rwdolff y Carw

December 23, 2013

Chris Jones a Rhys Jones myfyrwyr yng Ngholeg Cambria Llysfasi, Rwdolff a Chynrychiolydd  Tŷ Gobaith

Mae carw a wnaed allan o bren gan fyfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi wedi cael cartref newydd, yn hosbis plant Tŷ Gobaith.

Fel rhan  o’u cwrs, bu myfyrwyr Coedwigaeth blwyddyn 2 lefel 3 y coleg yn gwneud ceirw allan o bren ac yn eu gwerthu yn nigwyddiadau Nadoligaidd y coleg.

Penderfynwyd rhoi Rwdolff, a wnaed gan y  myfyrwyr Chris Jones a Rhys Jones, fel rhodd i Dŷ Gobaith ac mae bellach wedi ei leoli ger y fynedfa, yn cyfarch yr ymwelwyr sy’n ymweld â’r hosbis.

Dywedodd Andrew Furgus, sy’n gyfrifol am godi arian i’r hosbis yn ardal Wrecsam a Sir Gaer “Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Goleg Cambria am Rwdolff! Mae o bellach y tu allan i’r hosbis yn  darparu croeso arbennig i’r plant, teuluoedd ac ymwelwyr sy’n ymweld â’r hosbis yn ystod yr adeg arbennig yma o’r flwyddyn.

“Mae pawb yn Nhŷ Gobaith yn ddiolchgar iawn i staff a myfyrwyr y coleg am eu cefnogaeth a Rwdolff yw’r enghraifft ddiweddaraf o’u haelioni.”

Tags: ,