Newyddion

Carl yn perfformio gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

September 29, 2015

Carl Jones (1)

Roedd Carl Jones, 19 oed, o’r Wyddgrug ac sy’n fyfyriwr Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria, yn rhan o grŵp bychan o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru a fu’n perfformio yng Nghlwyd Theatr Cymru yn ddiweddar.

Roedd y sioe gan Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn Yr Wyddgrug yn nodi diwedd cyfnod preswyl haf llwyddiannus arall, lle cafodd y dawnswyr ifanc elwa ar yr addysgu, mentora a choreograffi gan Kerry Nicholls, Cyfarwyddwr Artistig newydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC).  Gydag amserlen ymarfer heriol, a oedd yn cynnwys  dosbarthiadau techneg, sesiynau coreograffi a gweithdai creadigol bob dydd, bu’r dawnswyr yn gweithio’n ddiflino i ddod â darn dawns newydd sbon at ei gilydd gan ddefnyddio’u sgiliau a’u hangerdd sylweddol ar gyfer dawnsio gyda’i gilydd.

Dywedodd Carl, sy’n mwynhau ei flwyddyn gyntaf gyda DGIC:

“Hwn oedd y cwrs dawns mwyaf anodd, yn gorfforol ac yn feddyliol, dw i wedi bod arno erioed, ac mi rydw i wedi mwynhau pob eiliad ohono!”

Y penwythnos hwn bydd y cwmni yn ymddangos yn Sadlers Wells, gyda chwmnïau Dawns Genedlaethol Ieuenctid eraill o Loegr, yr Alban, Cymru a Ffrainc – mewn noson a fydd yn dathlu rhai o ddarnau dawns mwyaf arloesol a chyffrous i gael eu perfformio gan ddawnswyr ifanc ac a grëwyd gan goreograffwyr mwyaf blaenllaw’r byd.  Mae’r rhaglen yn dangos y dylanwad sydd gan ddawnswyr ifanc i lunio dyfodol byd dawns a bydd yn cynnwys gwaith gan y coreograffwyr blaenllaw Akram Khan, Kerry Nicholls a Hofesh Shechter.

Dywedodd Jamie Jenkins, Darlithydd Dawns Coleg Cambria:

“Rydw i mor falch iawn dros Carl.  Mae hyn wedi bod yn gyfle mor wych iddo gael arddangos ei ddoniau dawnsio.  Mae ei ymroddiad i’w astudiaethau dawns yng Ngholeg Cambria wedi talu ar ei ganfed, gan roi cyfle unigryw iddo gael gweithio gydag un o goreograffwyr gorau’r diwydiant.”