Newyddion

CARAS yng Ngholeg Cambria Llysfasi

October 16, 2013

Image-16

Croesawodd Coleg Cambria Llysfasi Banel Cymru’r Cyngor Gwobrau Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (CARAS).

Cafodd y mynychwyr, a deithiodd o amryw o rannau o Gymru, eu croesawu gan Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones, a siaradodd am y cynlluniau i’r dyfodol ar gyfer Llysfasi a sut roedd y safle’n cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y diwydiant ffermio. Mr Terrig Morgan, Cadeirydd CARAS (Cymru), oedd yn gyfrifol am awgrymu Llysfasi fel lleoliad da ar gyfer y digwyddiad, a fo arweiniodd gyfarfod y Cymrodyr a’r Aelodau Cyswllt.

Yn dilyn y cyfarfod, cafodd yr aelodau’r profiad pleserus o daith dywys o amgylch y fferm,  a rhoddwyd cyfle iddynt i ymweld â’r Ganolfan Laeth newydd, yr uned ddefaid a’r gweithdai. Cawsant drosolwg o’r amrywiaeth o weithgareddau ffermio ac aethpwyd â nhw ar drelar tractor i olygfan arbennig sy’n edrych i lawr ar safle Llysfasi.

Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC):

“Gwn fod cyfleusterau Llysfasi wedi cael cryn argraff ar aelodau CARAS, ond yn ogystal â hynny, cawsant eu hargyhoeddi gan frwdfrydedd ac egni David Jones a’i staff i ddatblygu Coleg Cambria yn arweinydd yn ei faes. Diwrnod penigamp.”

Dywedodd David Jones:

“Rydym yn hynod o falch bod CARAS wedi dewis Llysfasi yn lleoliad i’w cyfarfod a chroesawom y cyfle i arddangos y safle ac amlinellu ein cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau amaethyddol ac addysgu’r fferm. Rydym bob amser yn awyddus i gydweithio’n agos  gyda chydweithwyr yn y sector amaethyddol wrth i ni ymgeisio i feithrin a datblygu gweithlu medrus, egnïol sy’n hanfodol ar gyfer datblygiad amaethyddiaeth a chefn gwlad yma yng Nghymru a thu hwnt.”

Tags: , , ,