Newyddion

Cap rhyngwladol i Danielle yn Gibraltar

April 12, 2016

danielle coxey

Dychwelodd Danielle Coxey, Darlithwraig Chwaraeon Coleg Cambria, i’r coleg yn ddiweddar ar ôl iddi ennill ei chap rhyngwladol cyntaf am ddyfarnu yn Gibraltar.

Mae Danielle wedi bod yn dyfarnu am 10 mlynedd, mewn cynghreiriau, fel Cynghrair Gogledd Ddwyrain Cymru yng Nglannau Dyfrdwy, yn bennaf. Ymunodd â grŵp rheoli Pêl-rwyd Cymru fel dyfarnwr ar gyfer y garfan Dan 19 oed ac wedyn cafodd ei dewis i ddyfarnu yn y Gynghrair Perfformiad Genedlaethol dan 19 oed. Yn 2014 enillodd ei chymhwyster dyfarnu ‘A’, gan arwain at ei dewis yn ddiweddar fel dyfarnwr Cymru ym Mhencampwriaethau Pêl-rwyd dan 17 oed Ewrop yn.

Dywedodd Danielle, a fwynhaodd ei phrofiad cyntaf o ddyfarnu ar lefel broffesiynol:

“Yn fy ngêm gyntaf, mi wnes i ddyfarnu gêm Yr Alban yn erbyn Lloegr ac ar y diwrnod olaf un cefais gêm agosaf y gystadleuaeth, sef Yr Alban yn erbyn Gogledd Iwerddon. Roedd hon yn gêm gyflym a heriol i’w dyfarnu ond mi ges i adborth rhagorol gan fy mentoriaid am y ffordd y gwnes i reoli’r gêm. Yr hyn oedd yn anhygoel oedd bod y gêm yn cael ei ffrydio’n fyw ac felly roeddwn i’n gwybod bod fy nheulu a’n ffrindiau yn gwylio gartref. Roedd derbyn negeseuon testun ganddynt ar ôl hynny’n hollol anghredadwy

“Roedd yn brofiad anhygoel ac rwy’n bwriadu dringo’n uwch i fyny’r ysgol ddyfarnu a gobeithio cael dyfarnu ar lefel yr Uwch Gynghrair yn ystod y blynyddoedd nesaf.”