Newyddion

Canolfan Argraffu Ranbarthol Coleg Cambria yn agor ei drysau ar gyfer Helfa Gelf 2013

September 19, 2013

DSC_5148-1

Mae Canolfan Argraffu Ranbarthol Coleg Cambria Iâl yn hynod gyffrous i gyhoeddi y bydd yn cymryd rhan eleni yn Helfa Gelf, digwyddiad Stiwdios Agored Gogledd Cymru.

Mae’r Ganolfan yn paratoi i groesawu ymwelwyr i’r stiwdio, fel rhan o’r prosiect, ar Ddydd Sadwrn 21 a 28 o Fedi 2013 (11:00yb-5:00yp).

Dywedodd Jim Creed Cydlynydd y Ganolfan “Mae Helfa Gelf yn rhoi cyfle gwych i ymwelwyr ymweld â’r stiwdio, cwrdd ag aelodau’r ganolfan, gweld eu gwaith ac o bosib prynu gwaith celf. Bydd yn gyfle i ni hefyd arddangos ein rhaglen o ddigwyddiadau, ac rydym yn gobeithio y bydd yn cynyddu cyfranogiad a hybu gwneud printiau o fewn Wrecsam a Gogledd Cymru.”

Mae cynllun Helfa Gelf yn cymryd lle mewn pum sir yng Ngogledd Cymru yn ystod Medi 2013. Mae artistiaid yn agor drysau eu stiwdios i’r cyhoedd ac mae’n gyfle i ymwelwyr gael cipolwg, gofyn cwestiynau a phrynu gwaith celf. Cyllidwyd y prosiect drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru  2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Yn 2012 dathlodd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ei ddegfed pen-blwydd. Mae’r Ganolfan yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwneud printiau sy’n cynnwys mynediad agored i’r cyfleusterau, gweithdai, cyrsiau ac arddangosiadau. Mae’r Ganolfan ar agor i unrhyw un sy’n dymuno ennill neu ddatblygu sgiliau gwneud print, o ddechreuwyr i wneuthurwyr print mwy profiadol. Mae lleoedd dal ar gael ar gyrsiau rhan-amser gyda’r nos.

Prosiect ar y cyd yw’r ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Cambria, a Chyngor Celfyddydau Cymru. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.regionalprintcentre.co.uk.

Tags: ,