Newyddion

Cannoedd yn Ymuno â Chynllun Alumni Cambria

September 30, 2016

Robert Guy - Alumni

Mae gan Alumni Cambria dros 600 o aelodau ers ei lansio yn 2015.

Cafodd y rhaglen Alumni ei hanelu at bawb sydd wedi astudio cwrs yng Ngholeg Cambria a’r colegau a’i ragflaenodd – Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Iâl, gan gynnwys Ffordd y Bers, Coleg Garddwriaeth Cymru, Coleg Llysfasi, Coleg Celstryn, Hyfforddiant Wrecsam, Coleg Technoleg Sir y Fflint ac Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

Un o aelodau’r Gymdeithas Alumni yw Robert Guy, a oedd gyn fyfyriwr Coleg Iâl 2004-2006.

ac astudiodd Ddaeareg, Bioleg, Cemeg a Cherddoriaeth Safon Uwch gan lwyddo i gael gradd A ym mhob un ohonynt.

Ar ôl gadael Coleg Cambria Iâl, astudiodd Robert tuag at radd Baglor ac yna Meistr mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Manceinion ac yna Coleg Cerdd Frenhinol y Gogledd.  Mae hefyd yn gymrawd yr Ysgolion Cerdd Brenhinol.  Gan ddewis dilyn gyrfa mewn arwain mae Robert bellach yn Gyfarwyddwr Artistig y New Sinfonia, a sefydlwyd ganddo a’i frawd.  Mae Robert yn Diwtor Arwain ym Mhrifysgol Huddersfield hefyd ac mae’n edrych ymlaen at gael arwain ledled y byd.

Mae ymuno â’r rhaglen yn rhoi cerdyn mantais i aelodau fel Robert gyda rhestr gynyddol o fanteision a gostyngiadau unigryw,  yngor gyda gyrfaoedd, cymorth a digwyddiadau rhwydweithio ac aduniadau.  Mae’r gymdeithas yn llwyfan i gyn fyfyrwyr gynorthwyo’r coleg ac i ysbrydoli ac ysgogi’r myfyrwyr presennol trwy gael cyfleoedd i roi sgyrsiau fel siaradwyr gwadd iddynt, rhoi sgyrsiau am yrfaoedd neu ddarparu lleoliadau ar gyfer profiad gwaith.

Os hoffech fod yn aelod, ewch i’r wefan alumni: http://www.alumnicambria.co.uk/