Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch gorau erioed i fyfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria

August 18, 2016

Cerian Davies (2)

Mae Coleg Cambria yn dathlu’r canlyniadau gorau erioed heddiw gyda chyfradd lwyddo cyffredinol o 99%.

Roedd myfyrwyr y chweched dosbarth wrth eu bodd gyda’u canlyniadau ardderchog, a welodd gynnydd sylweddol yn y nifer ohonynt a gafodd y graddau uchaf. Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

78% graddau A* – C
• 51% yn cael y graddau uchaf A*- B
• 87 yn cael graddau A* a 149 yn cael graddau A
• 31 pwnc gyda chyfraddau llwyddo 100%

(Manylion ychwanegol ar gael yn: www.cambria.ac.uk\alevelresults)

Dywedodd Lawrence Wood, Dirprwy Bennaeth Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch pob un o’n myfyrwyr chweched dosbarth am eu canlyniadau rhagorol eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol.

“Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith caled anhygoel y myfyrwyr, yn ogystal ag ymroddiad ac arbenigedd ein staff dysgu, sydd wedi gweithio’n ddiflino i gynorthwyo ac i herio’r myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

“Rydyn ni’n falch iawn gyda chanlyniadau myfyrwyr ein chweched isaf hefyd, a gafodd gyfradd lwyddo gyffredinol o 95% gyda 72% yn ennill y graddau uchaf.”
Ychwanegodd David Jones OBE Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r canlyniadau gorau erioed i Goleg Cambria, sy’n dilyn ein harolygiad rhagorol gan Estyn yn ddiweddar.

“Mae’r canlyniadau hyn yn amlygu safon ein darpariaeth chweched dosbarth yn Iâl ac maent yn sylfaen ragorol ar gyfer ein Canolfan 6ed Dosbarth newydd yng Nglannau Dyfrdwy, a fydd yn agor ym mis Medi.

“Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr chweched dosbarth a gafodd y llwyddiant maent yn ei haeddu – rydyn ni’n falch iawn ohonynt i gyd ac am bob perfformiad unigol.”