Newyddion

Cambria yn croesawu myfyrwyr o Tsieina

August 2, 2016

Chinese visitors

Croesawodd Coleg Cambria grŵp o fyfyrwyr o Chongqing yn Ne-orllewin Tsiena yn ddiweddar.

Dyma’r grŵp cyntaf o dri i ymweld â’r coleg ar gyfer Ysgol Haf arbennig.  Trefnwyd yr ymweliadau gan New Class Education and Culture Communication Co. Ltd., sydd wedi bod yn dod â myfyrwyr o Chongqing i Goleg Cambria ers nifer o flynyddoedd.  Yn aml iawn, nid yw’r myfyrwyr wedi cyfarfod ei gilydd cyn iddynt adael eu gwlad a hedfan i Brydain.  Mae’r Ysgol Haf yn gyfle gwych iddynt gyfarfod ei gilydd a gwneud ffrindiau newydd o Tsieina, yn ogystal â datblygu eu sgiliau Saesneg.

Mae’r myfyrwyr, sydd rhwng 12 a 18 oed, wedi cyfuno dosbarthiadau Saesneg ag astudiaethau diwylliannol a theithiau i fannau hardd lleol a dinasoedd cyfagos.  Cawsant gyfle hefyd i gael profiad o fywyd a diwylliant yng Ngogledd Cymru wrth iddynt aros gyda theuluoedd lleol a fu’n darparu amgylchfyd cartref cyfeillgar a gofalgar iddyn nhw yn ystod eu harhosiad yn Wrecsam a’r pentrefi cyfagos.

Yn dilyn eu pythefnos yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, bydd y grŵp yn ymweld â lleoliadau poblogaidd ac atyniadau hanesyddol yng Nghaergrawnt, Rhydychen a Llundain, yng nghwmni aelod o staff tîm rhyngwladol Cambria, eu hathrawon a chynrychiolydd New Class Education.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn lletya myfyrwyr a bod yn rhan o’r profiad rhyngwladol, ffoniwch Adran Ryngwladol Coleg Cambria 0300 30 30 007 I gael rhagor o fanylion.