Newyddion

Cambria yn Croesawu Gafr Bagot Gyntaf y Tymor

March 13, 2017

bagot-goat

Rhoddodd Tammy enedigaeth i afr Bagot gyntaf y tymor yng Ngholeg Cambria Llaneurgain.

Ganwyd Tawen fechan i Tammy ddydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth, a hi yw’r cyntaf o 5 gafr feichiog bosibl i roi genedigaeth. Mae’r coleg yn hyrwyddo bridiau prin fel rhan o’i gyrsiau gofal anifeiliaid yn y Ganolfan Bridiau Prin yn Llaneurgain ochr yn ochr â bridiau defaid, moch a dofednod prin.

Mae’r afr Bagot yn un o’r bridiau prinnaf ac mae yn y dosbarth ‘mewn perygl’ ar restr y Rare Breed Survival Trust. Mae’r coleg yn gweithio’n agos gyda’r Gymdeithas Geifr Bagot ac mae wedi bod yn bridio’r geifr i gynyddu eu niferoedd ac annog bridwyr a pherchnogion newydd i ddechrau gyrroedd newydd ledled y wlad.

Bydd cyfle i ddarpar fyfyrwyr weld y newydd-ddyfodiad yn y Llaneurgain yn ystod y Digwyddiad Agored o 11am hyd 1pm, ddydd Sadwrn, 11 Mawrth.