Newyddion

Calan Gaeaf yn cyrraedd yn gynnar yng Ngholeg Cambria

October 22, 2014

Cake winner

Mae Derbynfa Coleg Cambria wedi bod dan ei sang gyda nifer o ddigwyddiadau Calan Gaeaf yr wythnos hon er budd elusen y coleg am eleni, sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.  

Cymerodd nifer fawr o staff ran yn y gystadleuaeth teisennau.  Roedd pob un o’r teisennau’n wych, gyda’u haddurniadau thema Calan Gaeaf.  Enillydd y gystadleuaeth oedd Liz Eccleston gyda’i theisen moron a chnau Ffrengig wedi’i gwneud gan ddilyn rysáit Mary Berry.  Teisen sbwng oren Ruth Jones enillodd yr ail wobr.  Ein recriwt newydd, Peter Hutchings, enillodd y drydedd wobr gyda’i deisen gaws pwmpen a sinsir.

Dywedodd Sioned Mathias, trefnydd y gystadleuaeth teisennau:

‘’Mae’r sbloet coginio teisennau wedi dechrau unwaith eto ar safle Iâl , gyda chydweithwyr wedi ymateb i’r her o goginio teisennau gyda thema Calan Gaeaf.

‘’Mi gawson ni deisen siocled ‘llygad’, gyda llenwad ‘gwaed’ mefus, teisen gaws sinsir a phwmpen, teisennau cwpan erchyll o ffiaidd, teisen sbwnj oren foethus ac yn olaf cafwyd teisen moron a chnau Ffrengig wedi’i haddurno gyda phennau pwmpen bychain.

‘’Roedd hyn yn dda iawn ar fore dydd Llun.  Gwerthwyd y teisennau i gyd o fewn yr awr, gan godi £60.50 at ein helusen, a dechrau’n her coginio teisennau am eleni, lle bydd enillydd y flwyddyn yn cael pryd i ddau yn ein bistro Rendezvous gwych.’’

Byd y gystadleuaeth teisennau nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 15 Rhagfyr a’r thema fydd teisennau Nadoligaidd.  Felly, caiff staff a myfyrwyr ddod draw ac ymuno yn y marathon coginio.

Cynhaliwyd cystadleuaeth cerfio pwmpenni hefyd yng Ngholeg Cambria Iâl, gyda’r staff a myfyrwyr yn cymryd rhan er budd ein helusen am eleni.

Beirniadwyd y pwmpenni gan Luci Melegari, hyrwyddwr elusennau’r coleg a Chyfarwyddwr Cwricwlwm y Diwydiannau Creadigol, a Dan Hunter Prif Gogydd/ Darlithydd Arlwyo.

Cyfrannwyd y pwmpenni’n garedig iawn gan Alfie Edwards, Croesoswallt.

 pumkin contest