Newyddion

Cae Pabi yng Ngholeg Cambria

November 11, 2014

Field of poppies

Creodd staff a myfyrwyr Coleg Cambria gae pabïau ar safle Llaneurgain i nodi Dydd y Cadoediad.

Cafodd dros 2000 o babïau eu gwneud â llaw gan y myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) yn y coleg a chafodd staff, myfyrwyr a’r gymuned leol gyfle i noddi pabi. Gosodwyd y pabïau ar lawnt flaen safle Llaneurgain gyda’r pabïau terfynol yn cael eu gosod erbyn 10.30 i greu cae pabïau.

Roedd y rhif 100 mawr coch ar ganol y lawnt a gafodd ei wneud gan y myfyrwyr adeiladu, i nodi can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Lluniodd y myfyrwyr ‘Dorch Pabïau” fawr ac fe’i gosodwyd wrth waelod y 100 ar ganol y lawnt.

Cyflwynwyd y digwyddiad gan David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria, a darllenodd Caplan y Coleg gerdd am y rhyfel cyn i Daniel Smith, sy’n fyfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol, seinio’r Caniad Olaf ar y biwgl cyn y ddau funud o dawelwch am 11am, pan ddangosodd y myfyrwyr a’r staff i gyd eu parch i’r meirw.

Dywedodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Safle Llaneurgain:

“Ein myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol a gafodd y syniad, ar ôl iddynt gael eu hysbrydoli gan y cae pabïau o flaen y Tŵr Gwyn yn Llundain ac roeddent yn awyddus i greu eu fersiwn eu hunain ar Ddydd y Cadoediad.

“Roedd hyn yn arbennig o bwysig eleni, ym mlwyddyn canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd y myfyrwyr yn awyddus i lenwi’r lawnt werdd gyda phabïau wedi’u gwneud â llaw i nodi’r achlysur arbennig.”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria hefyd:

“Rwy’n hynod o falch o waith caled ac ymdrechion ein myfyrwyr a’u dymuniad i goffáu cyfraniad milwyr, sifiliaid a merched Prydain a’r Gymanwlad.”