Newyddion

Bwrsari Arlwyo ar gyfer Myfyrwyr Cambria

July 29, 2015

Catering Bursaries

Enillodd myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria nifer o fwrsarïau arlwyo yng Ngŵyl Fwyd Llangollen yn ddiweddar.

Yr enillwyr oedd Ryan Colley 19 oed o Johnstown a Kyle Owens 18 oed o Dreffynnon y ddau wedi bod yn dilyn rhaglenni Hyfforddeiaeth yn y coleg. Roedd Alex Garside o’r Wyddgrug, sy’n 22 oed a Maria Rodriguez o Fagillt sy’n 45 oed ac sydd wedi dilyn llwybrau arlwyo galwedigaethol eraill hefyd yn llwyddiannus.

Dywedodd Colin McLoghlin, Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen a gyflwynodd wobr o £250 yr un i’r enillwyr:

“Mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn falch iawn o noddi bwrsari sy’n cydnabod ymdrechion dysgwyr sy’n awyddus i fynd ymhellach yn y diwydiant arlwyo”

Ychwanegodd Maria Rodriguez:

“Mae’r bwrsari o £250 yn cynnig cyfle gwych i mi allu prynu offer fydd yn fy helpu yn fy ngyrfa arlwyo. Rwy’n ddiolchgar iawn i Ŵyl Fwyd Llangollen am y rhodd hael hon a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i mi.”

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae Coleg Cambria yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Gŵyl Fwyd Llangollen wrth gefnogi dysgwyr lleol i gyrraedd eu dyheadau a chyflawni eu targedau gyrfa.

“Mae’n arwydd bendigedig o ewyllys da gan Dîm Gŵyl Fwyd Llangollen i gefnogi gweithlu’r dyfodol ac rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o’r fenter lwyddiannus hon.”