Newyddion

Bwrsari Addysg Uwch i Ricki

November 20, 2013

1

Mae un o gyn-fyfyrwyr Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Ricki Hewitt, wedi ennill bwrsari a mentoriaeth Helena Kennedy, yn dilyn y gwaith a wnaeth i  Undeb Myfyrwyr a Llais Myfyrwyr Coleg Cambria.

Mae Sefydliad Helena Kennedy yn bodoli er mwyn goresgyn anghyfiawnder cymdeithasol, trwy ddarparu  bwrsarïau ariannol, mentora a chefnogaeth i fyfyrwyr dan anfantais yn y sectorau addysg bellach ac addysg oedolion. Bydd hyn yn galluogi’r myfyrwyr i gwblhau eu hastudiaethau addysg uwch a symud ymlaen yn llwyddiannus i gyflogaeth.

Mae’r sefydliad yn gwneud hyn trwy gymryd camau cymdeithasol i gynyddu nifer, a gwella gwerth y bwrsarïau a ddyfernir bob blwyddyn. Mae’n annog mudoledd cymdeithasol trwy gynyddu’r amrediad a mathau o gefnogaeth myfyrwyr sydd ar gael, yn arbennig ar gyfer myfyrwyr galluog o gefndiroedd nad ydynt yn draddodiadol.

Enwebwyd Ricki gan Angie Penny, Cydlynydd Ymgysylltu â Dysgwyr Coleg Cambria, yn dilyn y gwaith caled a wnaeth Ricki ar gyfer Llais y Myfyrwyr. Bydd y bwrsari o gymorth iddo yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol.

Dywedodd Ann Limb, Cadeirydd a Sylfaenydd y Sefydliad “Eleni, fel yn y blynyddoedd blaenorol roedd yr Ymddiriedolwyr wedi eu plesio’n fawr gyda’r ceisiadau ar gyfer y bwrsarïau, ac roedd hi’n anodd iawn dewis. Bu i’r Ymddiriedolwyr gydnabod yr anawsterau anodd y mae Ricki wedi ei wynebu ac roeddynt wedi eu hysbrydoli gan yr ymrwymiad ac ymroddiad y mae wedi ei ddangos i’w addysg. Gwerthfawrogwn hefyd y gefnogaeth anhygoel y mae’r coleg wedi ei roi i Ricki”

Dywedodd Angie Penny Cydlynydd Ymgysylltu â Dysgwyr yng Ngholeg Cambria “Rwy’n credu y bydd y bwrsari yma o gymorth mawr i Ricki ac y bydd yn ei helpu i gyflawni ei nodau; credaf fod ganddo’r potensial i fod yn wleidydd amlwg yn y dyfodol.

“Mae’r gwaith a wnaeth Ricki llynedd fel Cynrychiolydd Campws ar safle Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brofiad amhrisiadwy iddo, a bydd hyn ynghyd a Bwrsari Helena Kennedy yn rhoi iddo’r llwyfan y mae o ei angen i lwyddo yn ei uchelgeisiau.”

Tags: , , ,